Đảng bộ xã Chiềng Pấc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Ngày 12 tháng 07 năm 2019

Xã Chiềng Pấc (Thuận Châu) có 2.000 ha đất tự nhiên, trong đó, gần 800 ha đất nông nghiệp, còn lại là đất lâm nghiệp, những năm qua, Đảng bộ xã luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện địa phương, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.Cán bộ khuyến nông xã Chiềng Pấc (Thuận Châu) hướng dẫn người dân

cách phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây na.


Đảng bộ xã hiện có 16 chi bộ với 214 đảng viên. Hằng năm, Đảng bộ đều xây dựng nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong lĩnh vực nông nghiệp; tích cực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh cây cà phê, nhãn, na, xoài, mận, bơ, bưởi...; phát triển đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại; đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp - thương mại và dịch vụ; tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ hơn 1.100 ha rừng, trong đó rừng giao khoán bảo vệ là 1.067 ha, rừng trồng là 39 ha. Trong xây dựng nông thôn mới, bằng các nguồn kinh phí của các chương trình dự án, cùng với sự đóng góp của nhân dân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; trong 6 tháng đầu năm, đã đổ bê tông được 300 m đường giao thông nông thôn. Hiện xã đạt 9 tiêu chí, 30 chỉ tiêu về xây dựng NTM.


Để giúp nhân dân phát triển kinh tế, Đảng bộ xã đã chỉ đạo UBND xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất; hiện tổng dư nợ toàn xã là 34,196 tỷ đồng cho 658 hộ vay. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, khuyến nông xã hướng dẫn nông dân sản xuất theo mùa vụ đúng quy trình kỹ thuật; mở các lớp tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: cải tạo vườn tạp, chiết ghép cây ăn quả; canh tác ngô, sắn bền vững trên đất dốc, trồng lúa cải tiến SRI; hướng dẫn nhân dân phun thuốc khi phát hiện dịch bệnh, phun kịp thời đúng cách, đúng liều lượng, kết hợp triển khai các mô hình thí điểm giống lúa mới cho năng suất để nhân rộng. Vụ chiêm xuân năm nay, toàn xã đã gieo cấy gần 80 ha lúa, năng suất 6,5 tấn/ha, hiện đã gieo trồng xong hơn 82 ha lúa mùa; trồng 14,7 ha ngô, 5,6 ha sắn; trồng mới 11 ha cây na hoàng hậu, 5 ha cà phê, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn xã lên 86,5 ha; triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình 135, hỗ trợ 183 triệu đồng cho 27 hộ nghèo, cận nghèo thực hiện mô hình nuôi cá giống và phát triển sản xuất. Đến nay, xã chỉ còn 31,25% hộ nghèo (giảm 3,41% so năm 2018); 282 hộ cận nghèo (giảm 3,22% so năm 2018). Trong chăn nuôi, làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, tiêm phòng theo quy định; mở rộng hình thức nuôi nhốt; toàn xã hiện có 993 con trâu, bò; 104 dê, 1.557 con lợn. 


Thời gian tới, Đảng ủy xã Chiềng Pấc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá - xã hội, đảm bảo môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tìm kiếm theo ngày