Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

Ngày 25/1, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng

Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

 

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 171 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Năm 2020, Đảng bộ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công chức trong đơn vị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm, với 1.599 dự án, tổng nguồn vốn hơn 77 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.714 lao động; tuyển sinh đào tạo nghề cho 24.092 học viên. Trong năm, tiếp nhận, giải quyết 1.404 hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ đối với người có công; tổ chức chi trả cho trên 3 nghìn lượt người có công với cách mạng, với số tiền hơn 70 tỷ đồng...

 

Năm 2021, Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với chi bộ và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng; làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Lãnh đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, tạo nhiều việc làm, đảm bảo an sinh xã hội…

 

Nhân dịp này, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Tìm kiếm theo ngày