Đảng bộ huyện Phù Yên quan tâm công tác phát triển đảng viên

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

Những năm qua, Đảng bộ huyện Phù Yên luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các chi bộ có ít đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.Lễ kết nạp Đảng tại Chi bộ Liên đoàn lao động - Huyện đoàn Phù Yên.


Đảng bộ huyện Phù Yên hiện có 53 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 381 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Bí thư huyện ủy Phù Yên, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát các chi bộ có ít đảng viên, từ đó, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp với yêu cầu thực tế tại cơ sở. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy các xã nắm bắt những vướng mắc phát sinh tại cơ sở và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đồng thời, thực hiện chế độ giao ban định kỳ với các chi, đảng bộ cơ sở, đánh giá chất lượng quần chúng, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn; hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức đảng thẩm tra lý lịch, hoàn thiện thủ tục kết nạp đảng viên đúng quy định, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng đảng viên mới kết nạp.


Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, để có nhận thức đúng đắn trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể phát động các phong trào thi đua, như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Cựu chiến binh gương mẫu”. Qua các phong trào, phát hiện các nhân tố tích cực để giới thiệu, bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Trong đó, quan tâm đến quần chúng là lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, đoàn viên thanh niên tại cơ sở...


Trung tâm Chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho quần chúng ưu tú bảo đảm chất lượng nội dung chương trình, để các đối tượng Đảng có nhận thức đúng đắn về mục đích, lý tưởng của Đảng, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng; xác định rõ động cơ phấn đấu vào Đảng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ huyện Phù Yên đã kết nạp được 159 quần chúng ưu tú vào Đảng; trong đó nhiều đảng viên mới được kết nạp ở các xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, như Suối Tọ, Nam Phong, Sập Xa. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 8.557 đảng viên; 100% bản, tiểu khu, trạm y tế, trường học trên địa bàn có chi bộ.


Đồng chí Thào A Trư, Bí thư Đảng ủy xã Suối Tọ, cho hay: Qua rà soát đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã nhận thấy một số chi bộ trực thuộc có số lượng đảng viên ít, do đó đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký số lượng đảng viên kết nạp hàng năm; chú trọng nguồn phát triển đảng viên thuộc các nhóm được Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn; quan tâm, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được các tổ chức cơ sở đảng giới thiệu để đề nghị cấp trên xem xét kết nạp. Nhờ vậy, năm 2021, Đảng bộ xã đã kết nạp được 21 đảng viên, vượt 13 đảng viên so với kế hoạch.


Chi bộ bản Tín hiện có 10 đảng viên và là một trong những chi bộ ít đảng viên của Đảng bộ xã Nam Phong. Bản có 37 hộ dân, nên việc tạo nguồn phát triển đảng viên hạn chế. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ kết nạp được 4 đảng viên mới. Để tháo gỡ khó khăn về công tác phát triển đảng viên tại Chi bộ bản Tín, cuối năm 2020, Đảng ủy xã Nam Phong đã phân công một cán bộ của xã về làm Bí thư Chi bộ bản Tín. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Văn Nguôn, Bí thư chi bộ, thông tin: Sau khi nhận nhiệm vụ tại chi bộ, tôi đã cùng chi ủy tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể bản, lực lượng dân quân, dự bị động viên... Chỉ đạo ban quản lý bản và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.


Trao đổi về công tác phát triển đảng viên của xã, đồng chí Phan Quý Dương, Bí thư Đảng ủy xã Mường Do, thông tin: Đảng bộ xã đã chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên thuộc các nhóm dân quân tự vệ, quân nhân xuất ngũ, phụ nữ và học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 đang lao động tại địa phương. Quan tâm, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được các tổ chức cơ sở đảng giới thiệu để đề nghị cấp trên xem xét kết nạp. Theo đó, trong năm 2021, Đảng bộ xã Mường Do đã kết nạp được 5 đảng viên mới.


Là đảng viên mới được kết nạp, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chi bộ Liên đoàn Lao động - Huyện đoàn Phù Yên, chia sẻ: Tháng 11/2021, tôi được kết nạp vào Đảng. Đối với tôi đây là vinh dự lớn, đồng thời, tôi cũng nhận thức rõ trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và nhiệt tình tham gia các phong trào, các hoạt động tình nguyện, sẵn sàng đến những vùng sâu, vùng xa thực hiện các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng...


Thời gian tới, Đảng bộ huyện Phù Yên tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tế cuộc sống ngày càng hiệu quả.

Tìm kiếm theo ngày