Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình giao thông

Ngày 11 tháng 10 năm 2019

Những năm qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban QLDA) đã phối hợp với các đơn vị, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.Dự án đường giao thông lô 01 & 02 khu đô thị dọc suối Nặm La (Thành phố)

do Ban QLDA làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành.


Hiện nay, toàn tỉnh có 16 dự án đường giao thông chuyển tiếp từ năm 2018 do Ban QLDA làm chủ đầu tư. Trong đó, có 8 công trình đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, giá trị xây lắp thực hiện ước đạt từ 90-100%; có 3 dự án đường giao thông Sặp Vạt - Chiềng Sại (Yên Châu), đường Nậm Ty - Chiềng Phung - Chiềng En (Sông Mã), đường giao thông từ quốc lộ 37 - Huy Thượng - Tân Lang (Phù Yên) đã hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng. Đối với những công trình còn lại, Ban QLDA đang tích cực đốc thúc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Các dự án lớn như Dự án đường giao thông khu đô thị dọc suối Nặm La (Thành phố), Ban QLDA đã phối hợp đôn đốc Hội đồng giải phóng mặt bằng Thành phố khẩn trương giải phóng mặt bằng các đoạn còn vướng mắc; tăng cường kiểm tra việc thi công đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ dự án. Bên cạnh đó, Ban QLDA còn thực hiện tốt công tác tư vấn quản lý cho các chủ đầu tư khác trong thực hiện dự án xây dựng cầu dân sinh, gồm 9 dự án thành phần, với tổng số 60 cầu. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 28 cầu; có 14 cầu đã thi công xong, đang chờ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; hiện đang triển khai thi công 16 cầu.


Ông Đỗ Văn Mạnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cho biết: Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA xác định công tác quản lý tiến độ, chất lượng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không những để đảm bảo độ bền vững công trình, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, Ban QLDA đã thường xuyên thực hiện các quy trình lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu các công trình dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; chấm xét thầu đảm bảo chặt chẽ, minh bạch... lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, đạo đức nghề nghiệp để triển khai thi công công trình. Tổ chức quản lý chặt chẽ ngay từ khâu đầu vào, như chất lượng công tác khảo sát địa hình, khảo sát địa chất tại hiện trường và hồ sơ thiết kế công trình đảm bảo đúng quy trình quy phạm, hạn chế các sai sót xảy ra trong quá trình triển khai các bước tiếp theo. Tập trung phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc hiện trường; chấn chỉnh các nhà thầu thi công cũng như tư vấn giám sát tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong đầu tư xây dựng cơ bản. Kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng. Có  biện pháp cụ thể xử lý kiên quyết đối với một số nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng, không đáp ứng được yêu cầu tiến độ đã cam kết, chất lượng thi công công trình không đảm bảo. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ khối lượng nghiệm thu thanh toán, giải ngân kịp thời, đúng quy định, không để thất thoát vốn đầu tư...


Ban QLDA đã thực hiện công tác quản lý dự án theo đúng trình tự và các quy định của pháp luật; công tác quản lý thực hiện dự án đã bám sát kế hoạch chi tiết của từng dự án để triển khai, đảm bảo tính đồng bộ khi thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án, thiết kế; công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp và các gói thầu phi tư vấn đều đảm bảo đúng trình tự quy định. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chưa đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện dự án, trong đó có dự án khởi công từ tháng 10/2016 đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, do đó một số đoạn tuyến chưa thể triển khai thi công. Các dự án nằm trên địa bàn nhiều huyện đang được đồng loạt triển khai nên khối lượng công việc quản lý điều hành dự án khá lớn.


Từ nay đến hết năm 2019, Ban QLDA phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các phương án giải phóng mặt bằng thuộc các dự án chuyển tiếp năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án đối với dự án xây dựng cầu dân sinh; tổ chức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đối với các cầu đã hoàn thành. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông trong quá trình thi công các dự án.

Tìm kiếm theo ngày