Đảm bảo quyền lợi cho hơn 11.535.800 lượt bệnh nhân có thẻ BHYT

Ngày 14 tháng 03 năm 2019

Bên cạnh việc chú trọng phát triển đối tượng, công tác giám định và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh luôn được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT. Hàng loạt các dịch vụ kỹ thuật cao, có chi phí lớn đã được quỹ BHYT chi trả, giảm khó khăn về tài chính cho đối tượng tham gia, nhất là với người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi.


 

Giám định khám chữa bệnh BHYT cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên.


Từ năm 2003 - 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho hơn 11.535.800 lượt bệnh nhân có thẻ BHYT, với tổng chi phí 3.941,7 tỷ đồng; riêng năm 2018, giám định cho gần 1.065.000 lượt người khám chữa bệnh BHYT với chi phí gần 828,2 tỷ đồng. Nhiều năm liền, Bảo hiểm xã hội tỉnh được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá là đơn vị quản lý tốt quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Tìm kiếm theo ngày