Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh lần thứ XXIV

Trong 2 ngày (12-13/6), Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Túc, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 121 đảng viên đến từ 10 chi bộ thuộc Đảng bộ Bệnh viện.

 

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Bệnh viện đã triển khai được hầu hết các kỹ thuật theo phân tuyến; ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng mới tại bệnh viện. Trong nhiệm kỳ, có 103 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, nhiều đề tài được ứng dụng và mang lại hiệu quả cao. Đảng bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch  kiểm tra, giám sát hằng năm. Trong nhiệm kỳ, có 20 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 

 

Đại biểu trao đổi tại Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, nhân viên và người lao động. Tăng cường đào tạo chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh... Phấn đấu, nâng số giường bệnh lên 800 giường bệnh, là trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của tỉnh; mỗi năm triển khai từ 5 kỹ thuật mới trở lên; thực hiện trên 20 đề tài khoa học cấp cơ sở...

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng

Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khóa XXIV

 

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh lần thứ XXIV đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu 5 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội còn bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày