Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26 tháng 05 năm 2020

Ngày 26/5, Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 100 đại biểu đại diện cho 205 đảng viên thuộc 9 chi bộ, 1 đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở.Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai hiệu quả công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số, từng bước hoàn thiện và củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện đều đạt trên 80%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong tỉnh đến năm 2019 đạt 95,5%; 161/204 xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2016-2020… Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, ngành Y tế đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh, tổ chức Đảng và bộ máy cơ quan từng bước được hoàn thiện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã tinh giản 37 đầu mối các khoa, phòng, đơn vị sự nghiệp trong ngành; 16 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trực thuộc ngành tự đảm bảo 100% kinh phí chi thường xuyên… Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 45 đảng viên.Đại biểu trao đổi tại Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Y tế tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân các dân tộc trong tỉnh…Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế khóa XXI

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế khóa XXI

 

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế khóa XXI đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Việt Anh - Trần Hiền

Tìm kiếm theo ngày