Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX thành công tốt đẹp

Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Trong 2 ngày (3 và 4/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh và 200 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh.

 

 

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Làm tốt công tác tham mưu với tỉnh, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đảm bảo giữ vững an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, góp phần giữ vững an ninh quốc gia. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Phát huy hiệu quả các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường hợp tác quốc tế với Công an 9 tỉnh Bắc Lào. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục xây dựng lực lượng công an cơ sở theo hướng gần dân, giúp dân, giải quyết tốt an ninh chính trị, trật tự tại địa bàn, kết hợp củng cố các lực lượng trực tiếp chiến đấu, xây lực lượng Công an Sơn La vững mạnh toàn diện...

 

 

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Bộ Công an về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Sơn La đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thực hiện quyết liệt công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường quan hệ chặt chẽ giữa Đảng bộ Công an với Đảng bộ Quân sự, Biên phòng. Thường xuyên phát động, củng cố, duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX đã bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ đảng ủy; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân được tín nhiệm tái cử giữ chức Bí thư đảng ủy. Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương và đồng chí Nguyễn Hữu Đông

tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.  

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

 

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về hoạt động nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La.


Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đến năm 2025


1. Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với tỉnh, Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.


2. Triển khai thực hiện đúng quan điểm “An ninh chủ động” và phương châm “4 tại chỗ”; chủ động nắm, phân tích, đề ra giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời hiệu quả các vấn đề vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.


3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.


4. Xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.


5. Tiếp tục củng cố, xây dựng mối quan hệ và hợp tác quốc tế hữu nghị đặc biệt với Công an 9 tỉnh Bắc Lào.


6. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; thực hiện nghiêm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”.


7. Hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ Công an tỉnh đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.


Đình Thành - Thủy Ngân

Tìm kiếm theo ngày