Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019 thành công tốt đẹp

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

Trong 2 ngày (19 và 20/9), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III.


Các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III.


Dự Đại hội có các đồng chí: Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Chính phủ; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Dân tộc các tỉnh: Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La qua các thời kỳ; 250 đại biểu chính thức đại diện cho 11 dân tộc thiểu số trong tỉnh.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La.


Trước khi diễn ra Đại hội, các đại biểu đã đến dâng hoa báo công với Bác và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Quảng trường Tây Bắc (Thành phố); dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Giai đoạn 2014-2019, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng hàng ngàn công trình giao thông, điện, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, nhà lớp học, chợ, kè; hỗ trợ nhu yếu phẩm, giống sản xuất; xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất; đào tạo tập huấn cho cán bộ xã và cộng đồng... Qua đó, đã tác động to lớn đến các mặt của đời sống xã hội, phát huy được sự sáng tạo của người dân, làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng dân tộc; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng, tăng gấp 1,34 lần so với năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến 30/6/2019 giảm xuống còn 25,2%.  Đến nay, 177 xã có đường giao thông đến trung tâm đi được 4 mùa; 1.966 bản có đường giao thông được cứng hóa từ trung tâm xã đến bản. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 93,8%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã huy động nhân dân đóng góp đất đai, tài sản trên đất, tiền của, ngày công lao động với tổng trị giá trên 1.551 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng thành phố Sơn La đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…


Với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hòa nhập và phát triển”, giai đoạn 2019-2024, tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng, vận dụng hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số toàn diện, nhanh, bền vững.  Xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là ở cơ sở vùng cao, biên giới, tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên tích cực tham gia củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thực hiện chính sách các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...


Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm, đóng góp thêm những giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc… nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Thông đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị tỉnh Sơn La cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc. Tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng... Đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh. Ra sức thi đua lao động sản xuất để thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc…


Trong bài phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; gắn kết chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh; tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với giảm nghèo bền vững. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín là người dân tộc thiểu số; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân… (Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Bí thư tỉnh ủy được đăng trên Báo Điện tử Sơn La)


Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II ra mắt Đại hội.


Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.


Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020 gồm 91 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết. Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc".


 Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.


Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 19 cá nhân; tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019.


 

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại Đại hội.Việt Anh - Vũ Tuấn

Tìm kiếm theo ngày