Đại hội Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2019-2022

Ngày 07 tháng 06 năm 2019

Ngày 6/6, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022.Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2022.  


Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có 21 đoàn viên, trong đó có 13 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên, thanh niên; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động của mỗi đoàn viên trong hoạt động công tác Đoàn và công tác chuyên môn. Các hoạt động xung kích tình nguyện được quan tâm, Chi đoàn đã phối hợp, tham gia quyên góp tiền, quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân Mường La khắc phục hậu quả sau lũ; tổ chức các hoạt động giúp đỡ xã vùng III, tặng quà các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ, có 4 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Hằng năm, 100% đoàn viên được xếp loại đoàn viên khá trở lên, trong đó có 70% đoàn viên đạt xuất sắc; giữ vững danh hiệu Chi đoàn vững mạnh...


Nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phấn đấu 100% cán bộ là đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, 5% được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; 100% đoàn viên được xếp loại đoàn viên khá trở lên, trong đó có 80% đoàn viên đạt xuất sắc; bồi dưỡng, giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét, kết nạp... Đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022.

Tìm kiếm theo ngày