Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri phường Chiềng An

Ngày 10 tháng 11 năm 2020

Ngày 10/11, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy cùng Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri tại phường Chiềng An (Thành phố).

 


Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV và Kỳ họp thứ 13, HDND thành phố khóa XIX.


Tại cuộc tiếp xúc, lãnh đạo UBND phường Chiềng An đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 10 tháng năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm. Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố đã thông báo với cử tri phường Chiềng An nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV và Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV.


Cử tri phường Chiềng An kiến nghị UBND tỉnh, UBND thành phố sớm triển khai thực hiện các dự án đã được quy hoạch, kiểm đếm xong, như: Dự án số 1, số 2 khu đô thị Hồ Tuổi trẻ; tiếp tục triển khai thực hiện Dự án tuyến đường Điện lực – Lò Văn Giá; quan tâm việc cung cấp nước sinh hoạt cho 2 cụm dân cư Bó Phứa của bản Phứa Cón và Lọng Bon của tổ 3.


Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Chiềng An thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày