Công ty Điện lực Sơn La: Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

Ngày 28/11, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 30 năm xây dựng và phát triển. Dự Hội nghị có lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.Hội nghị tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.


Trong giai đoạn 2015-2020, Công ty Điện lực Sơn La luôn chú trọng công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, kịp thời, thu hút các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tích cực thực hiện, đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động thi đua nhằm hiện thực hóa cam kết với khách hàng với mục tiêu: Đảm bảo cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đời sống sinh hoạt của nhân dân với chất lượng ngày càng cao. Cải tiến thủ tục hành chính, triển khai hệ thống một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện... Công ty đã thực hiện tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ điện bằng rất nhiều kênh thông tin trực tiếp tại các phòng giao dịch điện lực, tại 12/12 quầy tiếp nhận tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, gián tiếp qua Trung tâm chăm sóc khách hàng, hoặc website cskh.npc.com.vn. Tỷ lệ tiếp nhận, xử lý đúng hạn luôn đạt trên 96%.


Trong 5 năm thực hiện các phong trào thi đua trong công tác vận hành kỹ thuật và an toàn lao động; công tác đầu tư xây dựng; công tác quản trị và đổi mới doanh nghiệp; các hoạt động an sinh xã hội... qua đó đã có 5 sáng kiến, giải pháp, đề tài nổi bật đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc công nhận và áp dụng. Ngoài ra, còn có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, như: Chương trình phê duyệt phương án thi công qua mạng máy tính dựa trên công nghệ Web; xây dựng phần mềm đánh giá 5S lưới điện và kiểm tra định kỳ các thiết bị trực thuộc; sử dụng MC Recloser kiểm tra điều kiện khép vòng các đường dây trung áp. Hằng năm, Công ty luôn quan tâm công tác giảm tổn thất điện năng, đảm bảo cấp điện trong mùa nắng nóng, cao điểm; nâng cao độ tin cậy cấp điện cho khách hàng. Phát động phong trào thi đua Ba kiểu mẫu, với 3 nội dung “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”; “Lộ đường dây và trạm biến áp kiểu mẫu”; “Tổ điện cụm xã kiểu mẫu”.Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chuyển trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho cá nhân có thành tích.


Trong giai đoạn 2015-2020, Công ty triển khai thực hiện 3 dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho trên 14.300 hộ dân chưa có điện, với tổng mức đầu tư 611 tỷ đồng. Các dự án đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn đã góp phần đưa tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia trong toàn tỉnh tăng từ 86,25% (năm 2015) đến trên 97% (năm 2020)... Thực hiện công tác an sinh xã hội, Công ty đã có nhiều hoạt động xã hội, như hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh liệt sỹ, chăm lo phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chương trình xóa nhà dột nát, nhà tạm cho người có công với cách mạng, chung tay xây dựng nông thôn mới... với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã có 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, 97,05% số bản có điện lưới, 96,9% số hộ có điện, 146/188 xã đạt tiêu chí về điện nông thôn...Tập thể lãnh đạo Công ty Điện lực Sơn La nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.Các cá nhân có thành tích nhận Bằng khen của UBND tỉnh.


Tại Hội nghị, Công ty Điện lực Sơn La đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Công ty; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng Bằng khen cho 6 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 cá nhân; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 14 cá nhân; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và trong 30 xây dựng và phát triển Công ty. 

Tìm kiếm theo ngày