Công bố Quyết định công nhận hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Ngày 09 tháng 11 năm 2021

Ngày 9/11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao Quyết định công nhận hội viên cho Bưu điện tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp 13 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 715 thành viên; trong đó, 618 hội viên doanh nghiệp, 91 hội viên HTX, 6 hội viên thông tấn.Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao Quyết định công nhận hội viên cho Bưu điện tỉnh.


Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mong muốn Bưu điện tỉnh cùng với các hội viên là doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng chung tay xây dựng Hiệp hội tỉnh Sơn La ngày càng phát triển; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày