Chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Ngày 17 tháng 07 năm 2019

Liên quan đến việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến Quốc hội khai mạc vào ngày 21/10/2019, kéo dài khoảng 22 - 25 ngày.

Sáng 16/7, tiếp tục Chương trình phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tổng kết kỳ họp thứ 7 (trong đó, Chính phủ báo cáo về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7 như: Nội dung, tài liệu; giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh, an toàn kỳ họp,....những vấn đề cần rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị cho việc chuẩn bị các kỳ họp sau của Quốc hội); cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.


Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga.


Kỳ họp thứ 7 có nhiều cải tiến về mặt thời gian

Ngay đầu giờ sáng, UBTVQH đã tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV. Điểm đổi mới của nội dung này so với các lần họp trước là bên cạnh báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội, Chính phủ có báo cáo về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7 về nội dung, tài liệu, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh, an toàn kỳ họp,....; những vấn đề cần rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị cho việc chuẩn bị các kỳ họp sau của Quốc hội.

Cùng với đó, Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc cũng có báo cáo về công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh: Quốc hội đã tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để ban hành những quyết sách quan trọng, đúng đắn, hợp lòng dân, củng cố vững chắc những thành tựu đã đạt được, tạo đà cho đất nước phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định sự nhất trí, đoàn kết trong hoạt động của Quốc hội; đồng thời, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của cử tri và Nhân dân.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật khác; phê chuẩn nhân sự, tiến hành giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Nhất trí với nhiều nội dung báo cáo, cho ý kiến tại phiên họp, nhiều thành viên UBTVQH đặc biệt đánh giá hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục khẳng định được hiệu quả, hiệu lực và thực chất hơn. Các nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, phù hợp với nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều chất vấn gọn, rõ, bám sát nhóm vấn đề, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ những khó khăn trong quản lý, điều hành của Chính phủ. Nhiều đại biểu đã tranh luận làm rõ thêm những vấn đề quan tâm. Thành viên Chính phủ đã trả lời nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm...

Tuy nhiên các đại biểu cũng chỉ ra việc tổ chức kỳ họp thứ 7 vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục được lưu ý rút kinh nghiệm. Đó là, chất lượng chuẩn bị một số nội dung còn hạn chế. Hồ sơ tài liệu của một số dự án luật, nghị quyết gửi đến đại biểu Quốc hội quá chậm, ảnh hưởng đến chất lượng tham gia ý kiến và quyết định của đại biểu Quốc hội. Việc tổng kết, đánh giá tác động trong một số dự án luật chưa được quan tâm đúng mức. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, vẫn còn một số ý kiến chất vấn mang tính bình luận, giải thích, trùng lắp...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đánh giá, Kỳ họp thứ 7 có nhiều cải tiến về mặt thời gian. Các đại biểu thảo luận sôi nổi, nhất là các đại biểu nữ, đại biểu trẻ, thể hiện trách nhiệm của đại biểu. Tuy nhiên, số lượng đại biểu vắng mặt còn nhiều.... 

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng, bên cạnh việc nhiều đại biểu vắng mặt thì chất lượng thảo luận tại một số tổ cũng chưa tốt. Chủ nhiệm Lê Thị Nga đề nghị không nên ghép quá nhiều nội dung vào một buổi thảo luận tổ dẫn đến thảo luận không sâu, không nêu được hết vấn đề.

Đề nghị giảm hoặc bỏ thảo luận tại tổ 

Liên quan đến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến Quốc hội làm việc 22, 25 ngày; họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 21-10-2019 (do ngày 20-10 là ngày chủ nhật) và bế mạc vào ngày 20-11-2019.

Quốc hội sẽ dành 11,75 ngày cho công tác lập pháp với việc xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 8 dự án luật.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn 3 ngày); Xem xét các báo cáo về công tác tư pháp; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng (1,5 ngày); Thực hiện giám sát chuyên đề 01 ngày); Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn (3 ngày)...

Lưu ý một số vấn đề cần quan tâm, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan sớm khẳng định việc trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 8 về các nội dung sau: Phê chuẩn các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); Sửa đổi, bổ sung các luật để thực hiện Hiệp định EVFTA và EVIPA; Thông qua các nghị quyết về: Xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn khả năng sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội để thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026 và một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị nghiên cứu giảm hoặc bỏ thảo luận ở tổ do hiệu quả chưa cao. Trước mắt, đối với nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước: đề nghị không bố trí thảo luận ở tổ và tăng thời gian thảo luận ở hội trường (từ 2,5 lên 3 ngày), đồng thời, giảm thời gian phát biểu của đại biểu từ 07 phút xuống còn 05 phút.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị giảm tối đa tài liệu bằng văn bản giấy, đồng thời, nâng cấp để tăng tiện ích của phần mềm cung cấp, thông tin tài liệu kỳ họp trên thiết bị di động, bảo đảm tiến độ chuẩn bị và gửi tài liệu để thuận tiện cho việc nghiên cứu, sử dụng tài liệu điện tử. Mặt khác, cải tiến việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử theo hướng trên màn hình điện tử thể hiện đồng thời cả “phương án 1” và “phương án 2” để đại biểu bấm nút chọn một trong hai phương án (thay vì bấm nút chọn “đồng ý” hoặc “không đồng ý” đối với từng phương án)./.

Tìm kiếm theo ngày