Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Sông Mã (Sông Mã) luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Thị trấn Sông Mã ngày càng khang trang, sạch, đẹp.


Ban Thường vụ đảng ủy thị trấn thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy chi bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ và các tổ chức đoàn thể ở tổ dân phố, cơ quan; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng; phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách các chi bộ, thường xuyên nắm bắt tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Mặt khác, Đảng ủy thị trấn thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Các nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên được quán triệt, phổ biến và cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của từng chi bộ. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, lồng ghép vào các hoạt động, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, làm tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Qua đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.


Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy thị trấn đã tập trung vào những vấn đề  được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm. Kịp thời, chấn chỉnh những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chủ động phòng ngừa vi phạm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa’’... Từ đầu năm đến nay, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ đã thực hiện 9 cuộc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và chi bộ các tổ 1, 2, 3, 9, 10 về triển khai, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ và các văn bản, tài liệu công tác tại chi bộ....


Công tác cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện, công tác đào tạo, bổ sung, quy hoạch cán bộ chủ chốt đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý theo hướng tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nhằm đảm bảo tính kế thừa trong công tác cán bộ. Đến nay, 100% bí thư, phó bí thư các chi bộ đều qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính quyền; 100% cán bộ, công chức đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, 90% cán bộ chủ chốt có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên mới. Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, chủ động rà soát các đối tượng quần chúng, những đoàn viên, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về công tác, lao động tại địa phương... Đặc biệt, quan tâm phát triển Đảng ở những chi bộ ít đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên nữ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 5 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 537 đồng chí, sinh hoạt tại 16 chi bộ.


Đồng chí Quàng Văn Độ, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn, cho biết: 3 năm liên tục (từ năm 2016 đến 2018), Đảng bộ được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng, Ban Thường vụ đảng ủy thị trấn thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các chi bộ  tập trung duy trì và đổi mới lề lối làm việc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở. Đồng thời, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; gắn công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng với xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho cấp ủy Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Có thể khẳng định, việc chú trọng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị trấn Sông Mã thời gian qua, đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ thị trấn không ngừng lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.


Tìm kiếm theo ngày