Chiều Tây Tiến

Ngày 16 tháng 08 năm 2019


Chiều Tây Tiến bông hoa vừa chợt biếc

Câu thơ xưa chạm ký ức vừa về

Bên vách núi nhành lau vừa kịp trắng

Trên nhà sàn mùi cơm mới dậy hương.

 

Chiều Tây Tiến

Em trở về ngày cũ yêu thương

Những ngày xa rực lên trong mắt anh

khi em còn ở đâu xa lắm

Để giờ Mộc Châu như buổi chiều cơm lam vừa chín

Để chúng mình biêng biếc tới mai sau.

 

Em trở về chiều Tây Tiến cùng anh

Vẹn nguyên trong nhau lời chưa nói

Chỉ ánh nhìn chạm vào vách núi

Xưa nở một nhành lau.

 

Chiều Tây Tiến

Em

Anh

Và ngày sau

Những ngày sau đã bắt đầu

trong em từ ngày xưa xa lắm

Ngày núi sinh anh

Vời vợi nỗi mong chờ.

 

Chiều Tây Tiến

Chợt một câu thơ...

 

Đào An Duyên

Tìm kiếm theo ngày