Chiềng Sơ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 02 tháng 05 năm 2019

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã Chiềng Sơ (Sông Mã) đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Nhà nước, huy động sự đóng góp của nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, tiếp tục phấn đấu trong năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới.Trụ sở xã Chiềng Sơ (Sông Mã) được đầu tư xây dựng khang trang.


Thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM, Chiềng Sơ đã tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tập trung thống kê, rà soát các danh mục cơ sở hạ tầng cần phải đầu tư nâng cấp; lồng ghép và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ, cùng các chính sách của Nhà nước, các tổ chức tín dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; chương trình giảm nghèo, hỗ trợ làm nhà ở, vay vốn với lãi suất thấp... Cùng với đó, xã đã tổ chức các cuộc họp, tập huấn, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân, lấy ý kiến của người dân tham gia đóng góp vào bản quy hoạch, đề án xây dựng NTM chung của xã; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả, từng bước nâng cao mức sống; chú trọng thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm; vận động nhân dân ủng hộ, đóng góp tiền của, công sức tu sửa, làm mới và nâng cấp hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm, hệ thống nước sinh hoạt...


Sau 4 năm triển khai xây dựng NTM (2014 - 2018), Chiềng Sơ đã huy động được trên 10 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 4,2 tỷ đồng tiền mặt, 23.580 công lao động, hiến 5.735 m2 đất, dỡ bỏ hàng rào và chặt gần 500 cây ăn quả, cùng hàng nghìn khối cát, đá để xây dựng hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa, trường học và các công trình công cộng...; hoàn thành 42 tuyến đường bê tông nội bản, liên bản với tổng chiều dài gần 13 km; xây dựng, sửa chữa 19 phai thủy lợi (13 phai kiên cố) và 13 kênh mương với tổng dài gần 20 km, đảm bảo nước tưới cho gần 200 ha lúa 2 vụ. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã thực hiện tốt công tác duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% trẻ em đúng độ tuổi đến trường; tỷ lệ học sinh được lên lớp đạt 99,6%; học sinh chuyển cấp đạt trên 99%; 3/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia cấp độ I; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 30% (xã đã đạt tiêu chí lao động có việc làm); 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, trên 99% số hộ được xem truyền hình; Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, không để dịch bệnh xảy ra. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xã có 42,3% bản đạt danh hiệu văn hóa, 73,2% hộ đạt “Gia đình văn hóa”.


Bên cạnh việc chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, Chiềng Sơ tập trung phát triển các ngành nghề theo hướng thương mại dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao phù hợp thực tế của địa phương. Hiện, xã có gần 670 ha cây ăn quả (622 ha nhãn, 48 ha xoài), duy trì và phát triển gần 9.000 con gia súc và 50.000 con gia cầm các loại. Nhiều mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả trên địa bàn xã như mô hình nuôi trâu, bò, dê nhốt chuồng tại các bản Tân Tiến, Nà Lốc II, Phiêng Pe... Năm 2018, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt gần 120 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%, thu nhập đạt 25 triệu đồng/người/năm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện...


Trao đổi về những kết quả đạt được, đồng chí Lò Văn Tưởng, Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá: Triển khai chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Chiềng Sơ quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí còn lại, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày