Chiềng Khoi phấn đấu cán đích nông thôn mới

Ngày 16 tháng 06 năm 2020

Năm 2020, xã Chiềng Khoi (Yên Châu) phấn đấu về đích nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí. Đảng bộ xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thành các tiêu chí còn lại.


Thi công xây dựng Trụ sở xã Chiềng Khoi.

             

Về xã Chiềng Khoi những ngày này, cảm nhận rõ diện mạo nông thôn mới nhiều đổi thay. Trụ sở xã, nhà văn hóa đang được đầu tư xây dựng; những tuyến đường liên bản, liên xã rộng mở và được đổ bê tông; nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên... Đồng chí Lê Hồng Phong, Bí thư đảng ủy xã Chiềng Khoi, cho biết: Là xã có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng... nên quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ xã đến bản. Đề cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo, phân công các thành viên thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân, giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để từng cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã chủ động khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo, vận động quần chúng tham gia, nhất là việc đóng góp công sức, kinh phí xây dựng các công trình cộng đồng. Đồng thời, xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, lồng ghép các nguồn vốn tập trung xây dựng trạm y tế xã, đường giao thông, hệ thống thủy lợi...

             

Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Chiềng Khoi đã đạt được những kết quả tích cực: Các công trình thủy lợi, kênh mương được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên và lao động có việc làm thường xuyên đạt 100%. 6/6 bản đạt tiêu chuẩn bản văn hóa và được phủ sóng điện thoại 3G. Toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Xã thành lập 2 HTX nông nghiệp hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Tỷ lệ đường trục bản, tiểu khu, đường liên bản đạt 83,8%; tỷ lệ đường trục chính nội đồng đạt 13,5%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, xã đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Đến nay, toàn xã tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,58%. Hệ thống chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, đảm bảo... Hiện, xã đạt 12/19 tiêu chí; đạt 40/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

             

Để đạt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020, Đảng bộ xã Chiềng Khoi tiếp tục lãnh đạo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã triển khai nhiều giải pháp hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Đối với tiêu chí cần nguồn kinh phí lớn, như: Cơ sở vật chất văn hóa, đầu tư xây dựng trường học, đường giao thông, chợ nông thôn, xã đang tập trung huy động các nguồn lực, từ đầu tư của Nhà nước và nguồn đóng góp của người dân để hoàn thiện. Đối với tiêu chí thu nhập, xã cũng đã thành lập mới 2 HTX nông nghiệp để ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con; tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển diện tích trồng ngô sang trồng cây ăn quả và cây mía; ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa và nuôi thủy sản. Đối với tiêu chí môi trường, xã vận động các hộ dân chủ động xây lò đốt rác mini, thu gom, xử lý rác thải đúng nơi quy định; vận động người dân đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, xa nơi ở. Với tiêu chí giáo dục và đào tạo, xã sẽ phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đưa tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo toàn xã đạt 25%...

             

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực từ người dân trong xã, tin rằng cuối năm 2020, xã Chiềng Khoi sẽ về đích nông thôn mới theo lộ trình đề ra.

Tìm kiếm theo ngày