Chiềng Khoang tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống ma túy

Ngày 09 tháng 09 năm 2020

Nằm dọc quốc lộ 6B, có nhiều bản ven sông Đà, nên việc kiểm soát, quản lý địa bàn của xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa bàn. Chính vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó lực lượng công an là nòng cốt, tích cực đấu tranh, phòng chống ma túy trên địa bàn.

                                       


Công an xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) tuyên truyền nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma túy.

             

Lực lượng Công an xã chủ động phối hợp với các bản, các tổ chức đoàn thể xã khảo sát, đánh giá tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn. Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành, chương trình phối hợp về bảo đảm an ninh trật tự. Phối hợp với các trường học trong xã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng Luật phòng, chống ma túy cho học sinh và giáo viên; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, học sinh nói không với ma túy... Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; duy trì hoạt động hiệu quả của các nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, tổ an ninh nhân dân... Vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

             

Là lực lượng chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã Chiềng Khoang đã tăng cường lực lượng về cơ sở, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch công tác, liên tiếp mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn ma túy; huy động lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công mạnh các ổ nhóm và đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phát hiện và xử lý 8 vụ, 14 đối tượng, trong đó 5 vụ, 9 đối tượng liên quan đến ma tuý. Lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 15 trường hợp; giáo dục tại xã 12 trường hợp.

             

Trong thời gian tới, Công an xã Chiềng Khoang tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án tấn công, truy quét các đối tượng, điểm và tụ điểm ma túy, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

             

Bùi Đình Hải (Trung tâm TT-VH Quỳnh Nhai)

Tìm kiếm theo ngày