Chiềng Khoa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Ngày 28 tháng 05 năm 2018

“Cơ bản, thiết thực, chuyên sâu, vững chắc” là phương châm xây dựng Trung đội dân quân tự vệ (DQTV) của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Chiềng Khoa (Vân Hồ) ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chủ động trước mọi tình huống.


 

Chiến sỹ DQTV xã Chiềng Khoa tham gia dọn vệ sinh môi trường.


Hằng năm, Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện cụ thể, trong đó, bảo đảm nội dung, thời gian, cơ cở vật chất, trang thiết bị. Cùng với đó, tham mưu cho UBND xã tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung huấn luyện, nắm vững phương châm, nhiệm vụ và các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên để áp dụng trong huấn luyện đảm bảo sát với yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương. Trong công tác huấn luyện, Ban CHQS xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chiến sỹ, bảo đảm 100% chiến sỹ DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và ban quản lý các bản làm tốt công tác vận động và nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.


Đối với công tác huấn luyện quân sự, đơn vị thực hiện khẩu hiệu “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, bởi vậy, công tác chuẩn bị nội dung, giáo án, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện được chuẩn bị chu đáo. Trong các đợt huấn luyện hằng năm, Ban CHQS xã mời cán bộ Ban CHQS huyện về hướng dẫn các chiến sỹ dân quân làm chủ các loại vũ khí, trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện; tổ chức bắn đạt thật bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Kết quả huấn luyện hằng năm đơn vị đều đạt từ loại khá trở lên.


Đồng chí Hà Văn Thái, quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Năm vừa qua, đơn vị hoàn thành việc huấn luyện cho các chiến sỹ dân quân trước tháng 7, quân số tham gia huấn luyện bảo đảm đạt 100%. Trong diễn tập thực binh, các chiến sỹ tuân thủ nguyên tắc quân sự và đảm bảo hoàn thành tốt các chiến thuật, luôn có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao.


Bên cạnh đó, DQTV cùng Công an xã và đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Đặc biệt, để chủ động ứng phó với những tình huống bất ngờ, hay thiên tai, cháy rừng xảy ra, Ban CHQS xã tham gia tất cả các cuộc diễn tập được tổ chức tại các xã bạn, qua đó, không để bị động, bất ngờ. Ngoài việc tham gia huấn luyện để rèn luyện, nâng cao khả năng chiến đấu trong mọi tình huống, các chiến sỹ DQTV còn góp hàng nghìn ngày công lao động giúp nhân dân các bản làm đường giao thông,  tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi, vệ sinh bản, khu dân cư sạch sẽ.


Chia sẻ việc tham gia các hoạt động ở địa phương, chiến sỹ Lò Văn Túc, tổ dân quân bản Nà Đồ nói: Ngoài thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại xã hoặc tham gia các cuộc diễn tập phòng thủ khu vực, hay phòng, chống cháy rừng và thiên tai, bão lũ, tôi luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động tại bản, xã.


Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với huấn luyện, rèn luyện lực lượng DQTV để sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, quan tâm công tác phát triển đảng viên trong lực lượng và bổ sung các chiến sỹ mới hằng năm, là hướng đi để lực lượng dân quân xã vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày