Chiềng Công học và làm theo Bác

Chiềng Công là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Mường La. Xã có 17 bản, trên 1.000 hộ dân tộc Mông và La Ha sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác luôn được cấp ủy, chính quyền xã triển khai sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, nhân dân; qua đó, xuất hiện những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần từng bước xóa nghèo ở địa phương.

 

 

Bí thư Chi bộ bản Kéo Hỏm, xã Chiềng Công tuyên truyền người dân

thực hiện nội dung bản cam kết “5 có, 5 không” trong đồng bào dân tộc Mông.

 

Với phương châm: Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hằng năm, Đảng ủy xã đã ban hành các kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo từng chuyên đề; trong đó, tập trung nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế; tìm những cây, con, mô hình kinh tế phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Xã đã xây dựng được một số mô hình hay, cách làm sáng tạo, như: Mô hình trồng thảo quả của bản Tảo Ván, trong đó, ông Mùa A Nếnh, đảng viên Chi bộ bản là một trong những người tiên phong gương mẫu. Ông cho biết: Đăng ký việc làm theo Bác để phát triển kinh tế, xóa đói nghèo, tôi lựa chọn trồng cây thảo quả. Loại cây này cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng ngô, sắn, lúa. Với gần 3 ha cây thảo quả trồng dưới tán rừng, năm 2019, gia đình tôi thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

 

Thấy mô hình trồng thảo quả của ông Nếnh mang lại hiệu quả kinh tế, nhiều hộ dân trên địa bàn đã đến học kinh nghiệm, đến nay, toàn xã có 160 hộ dân trồng gần 70 ha thảo quả, tập trung ở các bản: Tảo Ván, Pá Chè, Tốc Tát trên, Lọng Bó, Hán Cá Thệnh... năng suất trung bình hơn 5 tấn quả tươi/ha, nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, từ các nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội, nông thôn mới, do huyện đầu tư và doanh nghiệp hỗ trợ, các bản đã trồng được hơn 400 ha cây sơn tra, vừa góp phần tạo sinh kế cho người dân, vừa quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có...

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Sùng A Di, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Công chia sẻ: Đảng bộ xã hiện có 21 chi bộ, với 242 đảng viên. Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là, các chi bộ đã phát huy tốt vai trò làm gương của đảng viên trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Năm 2019, toàn xã có 100 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 62%, xã phấn đấu đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 56%.

 

Cùng với việc phát triển kinh tế, các chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nội dung bản cam kết “5 có, 5 không” trong đồng bào dân tộc Mông... góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Sau 4 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học và làm theo Bác thông qua những việc làm cụ thể, phù hợp, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã vùng cao Chiềng Công.

Tìm kiếm theo ngày