Chiến sĩ thi đua toàn quốc trên đất cao nguyên

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

Năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, thể hiện rõ vai trò, chức trách trên các lĩnh vực công tác... Đó là nhận xét của cán bộ, công chức Phòng Nội vụ huyện Mộc Châu về Trưởng phòng Trần Xuân Việt, người vừa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018.Anh Trần Xuân Việt trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ Phòng Nội vụ huyện.

 

Hết lòng với công việc được giao


Cởi mở, gần gũi là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với anh Trần Xuân Việt. Chia sẻ về thành tích đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu cao quý đòi hỏi cả quá trình nỗ lực, phấn đấu, anh Việt khiêm tốn: Là cán bộ, đảng viên, làm việc gì cũng phải hết sức, hết lòng, tôi có được thành tích như hôm nay, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, phải có sự ủng hộ, giúp sức của anh em, đồng nghiệp… Qua câu chuyện với anh, chúng tôi được biết, sau khi tốt nghiệp Đại học năm 2000, Trần Xuân Việt nhận công tác tại Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; năm 2010 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng, đến năm 2014, giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện. Ở cương vị nào, anh cũng luôn cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ, tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn của huyện và của tỉnh tổ chức tại Mộc Châu, như: Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu, Ngày hội hái quả, Lễ hội cầu mưa, Lễ hội Hết Chá...; thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, đã tham mưu lập hồ sơ xếp hạng thêm 3 di tích cấp tỉnh (Chùa Vặt Hồng, thác Dải Yếm, Ngũ động bản Ôn), 1 di tích cấp quốc gia (Lâm viên Trung đoàn 52 Tây Tiến), 2 sản phẩm văn hóa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (Lễ hội Hết Chá và xoè Thái). Triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển du lịch: Trồng 28.000 cây hoa ban, hoa mạ trên các tuyến đường, tuyến phố để xây dựng không gian đô thị du lịch Mộc Châu đặc trưng và mang đậm bản sắc văn hóa của vùng Tây Bắc; xây dựng bản du lịch cộng đồng và xây dựng quy chế quản lý bản du lịch cộng đồng; xây dựng bộ tài liệu giới thiệu về Mộc Châu - cơ hội và tiềm năng, phục vụ tuyên truyền, quảng bá thu hút phát triển du lịch Mộc Châu, tổ chức các sự kiện văn hoá - du lịch... nếu năm 2011, khách du lịch đến với Mộc Châu chỉ đạt 350 nghìn lượt, doanh thu khoảng 150 tỷ đồng, thì đến năm 2018, đã có trên 1,1 triệu lượt du khách đến với Mộc Châu, doanh thu xã hội hơn 1.000 tỷ đồng...


Từ đầu năm 2016 đến nay, anh Việt nhận nhiệm vụ Trưởng Phòng Nội vụ huyện. Trên cương vị mới, anh cùng cán bộ, viên chức đơn vị triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện công tác nội vụ, cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng..., đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện, xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đối với 100% thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 94 thủ tục; công bố công khai tình trạng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên chuyên mục Cải cách hành chính - Cổng thông tin điện tử huyện Mộc Châu. Nhiều giải pháp mới về cải cách hành chính, hoạt động công vụ được triển khai, như: Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực công chức, tổ chức đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã, triển khai thực hiện xây dựng Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn (đã xây dựng 5 trang cho 5 xã, thị trấn thuộc trang thông tin thành phần của Cổng thông tin điện tử huyện Mộc Châu)... Với những đóng góp của anh cùng các đồng nghiệp và sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, Mộc Châu là huyện đầu tiên trong tỉnh xây dựng Trang thông tin điện tử xã, thị trấn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính của chính quyền cấp xã; đồng thời là huyện đầu tiên thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã và kiểm tra, đánh giá năng lực công chức, góp phần để Mộc Châu 5 năm liên tục đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính trong tỉnh.


Chủ nhân của nhiều sáng kiến


Với tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, anh Trần Xuân Việt đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, hữu ích góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và công tác nội vụ trên địa bàn. Từ năm 2011 đến 2015, khi công tác tại Phòng Văn hoá - Thể thao huyện, anh có 5 sáng kiến được UBND huyện công nhận, gồm: “Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm điều kiện của huyện miền núi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ”, “Thực trạng và giải pháp nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch Mộc Châu”, “Phát động phong trào xây dựng đường phố xanh, sạch đẹp”, “Phát động phong trào xây dựng Mộc Châu xanh, sạch, đẹp và văn minh”. Đặc biệt là sáng kiến “Tổ chức Ngày hội hái quả huyện Mộc Châu” thực hiện vào năm 2014. Anh Việt chia sẻ về sáng kiến này: Mộc Châu có trên 1.400 ha mận hậu, sản lượng hơn 13 nghìn tấn/năm. Tuy nhiên, do chưa khẳng định được thương hiệu, đầu ra bấp bênh, người trồng mận không đủ chi phí thuê nhân công hái mận. Sau nhiều trăn trở, tôi đã đề xuất tổ chức “Ngày hội hái quả” tạo sự kiện văn hóa mới, độc đáo, vừa thu hút khách du lịch, vừa tuyên truyền, quảng bá sản phẩm mận hậu Mộc Châu, gắn phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch. Qua 3 năm tổ chức, Ngày hội đã trở thành sự kiện văn hóa độc đáo được nhiều người biết đến, thương hiệu sản phẩm mận hậu Mộc Châu được khẳng định trên thị trường, giá tăng từ 3.000đ/kg lên 30.000đ - 40.000/kg. Sau thành công của “Ngày hội hái quả huyện Mộc Châu”, nhiều nơi đã tổ chức học tập và triển khai tại địa phương, như: Ngày hội xoài Yên Châu, Ngày hội cà phê Mai Sơn...


Năm 2016, nhận nhiệm vụ Trưởng Phòng Nội vụ, anh Trần Xuân Việt tiếp tục có 2 sáng kiến được UBND tỉnh công nhận, gồm: “Một số giải pháp nâng cao hoạt động Cổng thông tin điện tử, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính của UBND huyện Mộc Châu” và “Sử dụng phương pháp điểm số trong xét điều động, biệt phái viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. Qua đó, Cổng thông tin điện tử huyện Mộc Châu đã trở thành địa chỉ giao tiếp  hiệu quả, được xếp thứ nhất trong các huyện, thành phố của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo của huyện Mộc Châu và có thể áp dụng lâu dài trong công tác xét điều động, biệt phái viên chức trên các địa bàn khác có điều kiện tương đồng với Mộc Châu về địa lý, địa hình và mạng lưới giáo dục.


Với những kết quả đạt được, những ghi nhận của các cấp, các ngành, sẽ là động lực to lớn để anh Trần Xuân Việt tiếp tục cống hiến, nghiên cứu, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Tìm kiếm theo ngày