Chia sẻ, lan toả những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt trên không gian mạng

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Ngày 13/10, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2021; triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo.Hội nghị triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.


Trong 9 tháng qua, các cấp, các ngành tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên chia sẻ, lan toả những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt; đăng tải các tin, bài, tham gia bình luận, đấu tranh, phản bác lại thông tin sai trái, xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng.


Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên; các vấn đề phức tạp nổi cộm được giải quyết kịp thời; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ duy trì, đẩy mạnh, tạo dư luận sâu sắc trong nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 35, các cấp, các ngành, huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến tỉnh, tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chung sức xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển.

Tìm kiếm theo ngày