Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,5%

Ngày 06 tháng 01 năm 2021

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,5% so với năm 2019.


Ca sản xuất tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

 

Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,82%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,14%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,27%. Đặc biệt, năm nay mưa nhiều, lượng nước về các hồ thủy điện tăng mạnh, sản lượng điện sản xuất ước đạt 11.634,79 triệu kWh, tăng 15,44% (1.556,26 triệu kWh) so với cùng kỳ năm trước (giá trị điện sản xuất chiếm tỷ trọng lớn hơn 50% so tổng giá trị toàn ngành công nghiệp).

Tìm kiếm theo ngày