Cần có chính sách hỗ trợ cụ thể cho tái đàn lợn

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

Để tạo điều kiện cho việc tái đàn và tăng đàn lợn, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố cần có chính sách hỗ trợ cụ thể cho công tác này.

 Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Ngày 2/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn số 3671/BNN-CN đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (thành phố) chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai các giải pháp tối ưu nhất để tái đàn và tăng đàn lợn, đảm bảo nguồn cung thịt lợn.

Cụ thể, có chính sách hỗ trợ về đất đai, lãi suất vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường tái đàn và tăng đàn lợn. Kịp thời công bố hết dịch khi đủ điều kiện để các cơ sở chăn nuôi tái đàn, tăng đàn đảm bảo an toàn sinh học.

Đồng thời, có chính sách hỗ trợ cụ thể cho việc tái đàn và tăng đàn. Hoàn thiện thủ tục hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian qua. Tổ chức thông tin, tuyên truyền chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Theo báo cáo của các địa phương về tỷ lệ tái đàn lợn tại tháng 4/2020 so với thời điểm trước dịch, Bắc Ninh, Lai Châu đạt mức cao nhất với 68%, tiếp đến là Vĩnh Phúc (67%), Vĩnh Long  (63%), Trà Vinh (62%). Tuy nhiên, một số địa phương tỷ lệ tái đàn đạt ở tỷ lệ thấp như: Lạng Sơn (36%), Đồng Tháp (21%)./.

Tìm kiếm theo ngày