Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của nhân dân

Ngày 24 tháng 02 năm 2022

Năm qua, UBND xã Mường Sai, huyện Sông Mã đã nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp.


Hằng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính. Rà soát, đánh giá, đề nghị cấp thẩm quyền cắt giảm các thủ tục không cần thiết và điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy trình, thủ tục mới. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện nhiệm vụ, như máy vi tính, máy phô tô, máy in, bàn làm việc, bàn ghế cho công dân ngồi chờ... Ông Lò Văn Loan, Chủ tịch UBND xã Mường Sai, cho biết: Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN ISO 9001:2008, các thủ tục được xử lý nhanh chóng và chính xác. Đồng thời, nâng cao chất lượng bộ phận “một cửa”, ban hành quy chế hoạt động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử trong giao tiếp với công dân... giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC).

             


Người dân tới giao dịch tại bộ phận “một cửa” xã Mường Sai, huyện Sông Mã.

             

Bộ phận “một cửa” của xã được bố trí khoa học, nội quy, quy chế làm việc của bộ phận “một cửa” và danh mục, lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính được công khai rõ ràng, dễ xem, dễ thấy. Cán bộ, công chức được phân công phụ trách các lĩnh vực địa chính xây dựng, tư pháp, hộ tịch, lao động thương binh và xã hội... đều có bảng tên, ghi chú, chỉ dẫn cụ thể.

             

Năm 2021, bộ phận “một cửa” của xã đã thực hiện tiếp nhận 4.492 hồ sơ; 100% số hồ sơ tiếp nhận đều được giải quyết đúng hạn, không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện của người dân liên quan đến giải quyết TTHC, nhận được sự hài lòng của nhân dân. Anh Quàng Văn Kim, bản Nà Hò, đến bộ phận “một cửa” của xã để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, chia sẻ: Nhiều lần đến làm các TTHC ở xã, tôi đều được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ, mọi thủ tục được hoàn thành nhanh chóng.

             

Mường Sai đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tối thiểu 80% số hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%...

             

Năm 2022, xã tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa các TTHC; chú trọng công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định TTHC; tiếp tục triển khai Đề án “Tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành”. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”. Đồng thời, nâng cấp một số trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp đón và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, hướng tới phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm.

             

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận “một cửa” ở Mường Sai đã góp phần thay đổi phương pháp quản lý và giải quyết TTHC, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới sự hài lòng của người dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.     

Tìm kiếm theo ngày