Bưu điện tỉnh: Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho hơn 500 người

Ngày 22 tháng 06 năm 2019

Trong 2 ngày 18 và 19/6, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Cục An toàn lao động tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động cho trên 500 học viên là cán bộ, nhân viên, người lao động trên toàn mạng lưới Bưu điện tỉnh Sơn La.Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ,

nhân viên, người lao động trên toàn mạng lưới Bưu điện tỉnh Sơn La.


Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu những nội dung chủ yếu: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động;  cải thiện điều kiện làm việc; an toàn trong làm việc thiết bị băng tải; an toàn sử dụng xe lồng lưới; đảm bảo an toàn trong các công đoạn vận chuyển, phát; xử lý các tình huống sự cố trong sản xuất sơ cứu tai nạn lao động. Bên cạnh đó, học viên cũng được thông báo về một số vụ tai nạn điển hình; cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn; trao đổi kinh nghiệm về nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc...


Việc tổ chức tập huấn bảo hộ lao động là hoạt động cần thiết, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Bưu điện đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động, góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Tìm kiếm theo ngày