Bộ Giao thông Vận tải tổng kết công tác năm 2018

Ngày 11 tháng 01 năm 2019

Ngày 11/1, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018; triển khai kế hoạch năm 2019.Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018; triển khai kế hoạch năm 2019 tại điểm cầu Sơn La.


Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.


Năm 2018, với sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, ngành Giao thông vận tải đã tiếp tục phát huy truyền thống "đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động" vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. Kết quả, công tác quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải tiếp tục được tăng cường; việc phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được phát huy ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Trong năm, cả nước xảy ra trên 18.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.248 người, bị thương 14.800 người. So với năm 2017, giảm 6,71% về số vụ; giảm 0,4% về số người chết và giảm 13,13% số người bị thương. Cùng với đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng; chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được cải thiện, sản lượng vận tải hàng hóa và vận tải khách hàng tăng cao, trên 10% so với năm 2017. Công tác chuẩn bị triển khai các dự án trọng điểm của ngành được thực hiện với sự nỗ lực quyết tâm cao, bám sát yêu cầu đề ra; Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là việc rà soát, triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được các cơ quan, đơn vị trong ngành chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng khôi phục hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân…


Năm 2019, với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, ngành Giao thông Vận tải quyết tâm giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, người bị thương; kéo giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Về vận tải, phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 8 đến 9% tấn hàng hóa và hàng khách; hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2019 với số vốn dự kiến trên 28.900 tỷ đồng.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao và biểu dương kết quả ngành giao thông vận tải đã đạt được. Trong năm 2019, đề nghị toàn ngành Giao thông Vận tải, các địa phương trong cả nước tiếp tục thực hiện các bước đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông; tập trung tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh huy động các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh tái cấu trúc ngành giao thông vận tải nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ; quan tâm đến công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch kết nối giữa các vùng với hệ thông giao thông quốc gia; tăng cường công tác quản lý nhằm chống thất thoát trong đầu tư xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đã có nguồn vốn, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án quan trọng của ngành bảo đảm kế hoạch đề ra.


Tìm kiếm theo ngày