Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện các nội dung theo chương trình Đại hội, sáng nay ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Quang cảnh Đại hội.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh báo cáo đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết số lượng đại biểu và nhất trí cao với danh sách nhân sự Đoàn đại biểu do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV chuẩn bị. Đại hội đã bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy là đại biểu đương nhiên, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ có tổng số 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.


Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội.


Thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế, nội quy của Đại hội, chấp hành nguyên tắc của Đảng, kỷ luật phát ngôn, làm tròn trách nhiệm của đại biểu, tích cực đóng góp trí tuệ, góp ý vào các văn kiện của Đại hội. Đồng thời, phản ánh quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với Đại hội. Nghiêm túc tiếp thu, tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Cũng trong sáng nay, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu dự Đại hội tham gia vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đa số các đại biểu nhất trí cao với các văn kiện Đại hội, đặc biệt là các nội dung báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của đất nước, nêu lên những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới. 


Các đại biểu dự Đại hội.


Phát huy tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tiếp tục tham luận các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Tìm kiếm theo ngày