An toàn giao thông đường thủy

Ngày 30 tháng 05 năm 2022

Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 1 tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên sông Đà đạt tiêu chuẩn cấp III, với tổng chiều dài 234km, do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trực tiếp quản lý; trong đó, tuyến vùng lòng hồ thủy điện Hoà Bình trên địa bàn tỉnh Sơn La dài 160km, tuyến vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La dài 74km.


Các phương tiện thủy nội địa (PTTNĐ) hoạt động trên địa bàn tỉnh chủ yếu được người dân sử dụng để phục vụ đi lại và đánh bắt thủy sản... Người điều khiển PTTNĐ trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sống ven lòng hồ có trình độ học vấn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn. Công tác đăng ký, đăng kiểm cho các phương tiện vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

             


Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, kiểm tra phương tiện giao thông đường thủy trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

             

Ông Bùi Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thông tin: Trên địa bàn tỉnh có 2.560 PTTNĐ các loại. Hiện nay, công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sơn La do Chi cục Đăng kiểm số 1, Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì thực hiện, số lượng phương tiện đăng kiểm trên địa bàn tỉnh là 936 phương tiện, số PTTNĐ đã đăng ký trên địa bàn tỉnh là 1.335 phương tiện.

             

Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng trong thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm các PTTNĐ. Trong năm 2021, đã phối hợp tổ chức kiểm tra 3 đợt với 293 phương tiện; thực hiện kế hoạch đăng kiểm năm 2022, đến hết tháng 5, đã tổ chức kiểm tra 30 phương tiện.

             

Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn, như mức giá đăng kiểm lần đầu PTTNĐ hiện nay là tương đối cao so với thu nhập của nhân dân sống dọc sông Đà. Mặt khác, hồ sơ đăng kiểm theo quy định là rất khó khăn, vì phần lớn các phương tiện trên vùng hồ sông Đà do các chủ phương tiện tự đóng theo kinh nghiệm dân gian, tự thiết kế, dẫn đến việc đăng kiểm các phương tiện chưa thực hiện được theo quy định hiện hành.

             

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát; tổ chức cho 100 người là lái thuyền, chủ thuyền ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông thủy nội địa, trong đó, có công tác chấp hành việc đăng ký, đăng kiểm PTTNĐ. Thượng tá Đỗ Văn Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, thông tin: Từ năm 2021 đến nay, phòng đã xử lý 70 trường hợp vi phạm, phạt tiền 35 triệu đồng; trong đó, 18 trường hợp không có chứng nhận đăng ký, 8 trường hợp không có kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện, 5 trường hợp không mang theo chứng chỉ chuyên môn, 9 trường hợp sử dụng người không đủ điều kiện làm thuyền viên... và một số trường hợp khác.

             

Anh Lò Văn Sai, bản Pá Uôn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, chủ phương tiện, cho biết: Tôi luôn chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa. Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đăng ký, thời gian đăng kiểm phương tiện và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng phương tiện.

             

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Trọng Thắng, cho biết thêm: Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Đồng thời, đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Hướng dẫn các chủ phương tiện chuẩn bị hồ sơ, trình thẩm định để thực hiện đăng kiểm theo quy định. Thực hiện công tác đăng kiểm PTTNĐ đáp ứng nhu cầu của nhân dân dọc sông Đà; xem xét sớm ban hành các mẫu thuyền định hình phù hợp thực tiễn sử dụng trên vùng hồ sông Đà, đáp ứng nhu cầu đăng kiểm, đăng ký của nhân dân.

             

Hiện nay, Sở GTVT Sơn La tiếp tục tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông giao thông đường thủy nội địa; phối hợp chặt chẽ với Chi cục đăng kiểm số I và UBND các huyện có phương tiện hoạt động đường thủy nội địa tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đo đạc phương tiện thủy nội địa; thành lập tổ công tác liên ngành cấp cơ sở năm 2022 để tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền... góp phần đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy.

Tìm kiếm theo ngày