180 cán bộ cơ sở được tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 14 tháng 03 năm 2019

Ngày 14/3, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 180 cán bộ tư pháp hộ tịch, cán bộ mặt trận Tổ quốc, văn phòng thống kê thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


Tham gia tập huấn, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu về cách tính điểm số, điều kiện công nhận, thời gian công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; cách lập hồ sơ, tài liệu kiểm chứng để đề nghị xét cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua tập huấn trang bị kiến thức cơ bản, cần thiết liên quan đến việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai và thực hiện việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, giải đáp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày