• Thêm cơ chế, chính sách để doanh nghiệp phát triển
  radio

  Thêm cơ chế, chính sách để doanh nghiệp phát triển

  Sau gần 4 năm triển khai, thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 3.340 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn điều lệ gần 52 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 110.000 lao động với mức thu nhập từ 4-7 triệu đồng/người/tháng; mỗi năm đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

 • Tinh gọn bộ máy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  radio

  Tinh gọn bộ máy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  Sau gần 6 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sắp xếp cơ cấu ngành, nghề phù hợp với tình hình phát triển KT-XH, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, qua rà soát, hoạt động đào tạo, dạy nghề tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn bộc lộ bất cập, cần sớm có giải pháp tháo gỡ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 • Xây dựng các mô hình làm theo Bác hiệu quả
  radio

  Xây dựng các mô hình làm theo Bác hiệu quả

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn tiếp tục gắn những việc làm theo Bác với các hoạt động, phong trào của Hội; xây dựng các mô hình điển hình làm theo Bác hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hội viên nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nâng cao vị thế của tổ chức hội và phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

 • Giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế
  radio

  Giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

  Trung tuần tháng 5, chúng tôi đến Trạm Y tế xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu. Trạm được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch sẽ, đầy đủ các phòng chức năng, đáp ứng công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

 • Lan tỏa mạnh mẽ “Học không bao giờ cùng”
  radio

  Lan tỏa mạnh mẽ “Học không bao giờ cùng”

  Thấm nhuần tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới giáo dục, coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Điều đó được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Đảng, nhiều quyết định của Chính phủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và kế hoạch triển khai giáo dục ở mọi cấp, mọi ngành.

 • Phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp
  radio

  Phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp

  Trên địa bàn tỉnh hiện đang có hơn 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế đăng ký kinh doanh, với khoảng 60.000 lao động. Toàn tỉnh có 125 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, trong đó có 4 công đoàn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 5 công đoàn nghiệp đoàn, 5 công đoàn doanh nghiệp nhà nước, 111 công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước; 75 doanh nghiệp có tổ chức đảng, với 1.244 đảng viên.

 • Khu Công nghiệp Mai Sơn tạo động lực phát triển KT-XH
  radio

  Khu Công nghiệp Mai Sơn tạo động lực phát triển KT-XH

  Khu công nghiệp Mai Sơn có quy mô 150 ha. Giai đoạn I, quy mô 63,7 ha; giai đoạn II, quy mô 86,3 ha. Sau 7 năm đưa vào hoạt động, Khu công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • HTX tiêu biểu sản xuất, kinh doanh nông nghiệp
  radio

  HTX tiêu biểu sản xuất, kinh doanh nông nghiệp

  Là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện Sốp Cộp, thời gian qua, HTX nông nghiệp Toản Duyên, bản Phổng, xã Nậm Lạnh là mô hình tiêu biểu về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

 • Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp
  radio

  Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

  Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Kiểm lâm Sơn La đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 • Xem thêm