Ngày 16 tháng 06 năm 2019

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mường La và 40 năm chuyển trung tâm huyện về thị trấn Ít Ong

  • Video mới
  • Video nổi bật