Ngày 07 tháng 09 năm 2019

Khai trương Quầy hàng giới thiệu nông sản an toàn xuất khẩu, quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La