Ngày 20 tháng 09 năm 2019

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019 thành công tốt đẹp