Ngày 15 tháng 03 năm 2018

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 gặp mặt Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn