Chiềng Pha tập trung xây dựng nông thôn mới

Ngày 29 tháng 03 năm 2021

Xã Chiềng Pha được huyện Thuận Châu lựa chọn tập trung chỉ đạo, giúp đỡ để đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Thời điểm này, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đang dồn lực hoàn thiện từng tiêu chí, phấn đấu cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.


 

Người dân bản Chiên Luông Mai, xã Chiềng Pha trồng chanh leo.


Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, năm 2010, thu nhập bình quân đầu người ở Chiềng Pha chỉ đạt 4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo và lao động nông nghiệp cao, cơ sở vật chất, giáo dục đào tạo chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, hệ thống mương nội đồng, giao thông nội bản phục vụ cho sản xuất và đi lại mới đáp ứng 30% so với yêu cầu. Cùng với đó, nhận thức vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.


Xác định được những khó khăn, thách thức đặt ra, Chiềng Pha đã xây dựng chương trình hành động thực hiện, phân công các đồng chí cấp ủy viên, các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức xã phụ trách và hướng dẫn các bản triển khai thực hiện các tiêu chí còn thiếu trong xây dựng nông thôn mới.


Phát triển sản xuất là mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, đổi mới bộ mặt nông thôn, UBND xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đến nay, toàn xã duy trì gieo cấy gần 70 ha lúa, sản lượng thóc đạt 300 tấn/năm; gần 170 ha chè, 450 ha cà phê, 30 ha sa nhân; đàn trâu bò trên 2.200 con. Đặc biệt, thực hiện chủ trương về chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, đến nay toàn xã đã có 127 ha cây ăn quả các loại, như: Cam, bưởi, thanh long... Đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,53%.


Là một trong những bản tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của xã, đến nay bản Quỳnh Thuận đã đạt 10/14 tiêu chí; 32/36 chỉ tiêu, đời sống người dân ngày càng một nâng cao. Trưởng bản Hoàng Văn Thắng, thông tin: Bản đã trồng 5 ha chanh leo, 7 ha sa nhân, 13 ha thanh long; ngoài ra, còn có một số diện tích trồng cam, mận, đào, quýt xen canh, đời sống người dân giờ khá hơn rất nhiều, bản có trên chục hộ có mức thu nhập bình quân từ 200-500 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo của bản còn 5,5%. Đường giao thông được bê tông hóa, người dân đi lại thuận tiện và việc vận chuyển nông sản, hàng hóa cũng dễ dàng hơn. Thành công từ mô hình trồng cây ăn quả, nhiều người dân các bản lân cận đến tìm hiểu để làm theo.


Tuy nhiên, đến nay xã Chiềng Pha mới chỉ đạt 9 tiêu chí. Để cán đích nông thôn mới, Chiềng Pha phải hoàn thành 10 tiêu chí còn lại, đây là khó khăn lớn đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã phải nỗ lực để đạt mục tiêu đề ra.


Đồng chí Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha, cho biết: Với quyết tâm đưa Chiềng Pha đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, Đảng bộ xã xác định rõ giải pháp, đề ra tiến độ cụ thể thực hiện từng tiêu chí, cụ thể: Năm 2021 xã phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí là các tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị tiếp cận pháp luật; quốc phòng an ninh. Năm 2022, xã phấn đấu đạt 4 tiêu chí giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; văn hóa. Năm 2023, xã phấn đấu đạt 2 tiêu chí còn lại là giảm hộ nghèo và tăng thu nhập.


Với những giải pháp, chỉ tiêu cụ thể, cùng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Chiềng Pha phấn đấu thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, tiến độ đã đề ra.

Tìm kiếm theo ngày