Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh từ cơ sở

Đảng bộ xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ có 12 chi bộ trực thuộc, với tổng số 232 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nêu cao vai trò của đảng viên, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế và các hoạt động phong trào ở cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Nha họp triển khai nhiệm vụ.

Hằng năm, Đảng ủy đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách và tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản, cụm bản để nắm bắt tình hình thực tế và giúp cơ sở giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Đinh Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; chú trọng công tác tự phê bình và phê bình. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi bộ tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; phân tích rõ những việc làm được, chưa làm được để bàn bạc, thảo luận tìm giải pháp khắc phục và đề ra nhiệm vụ trong tháng tới sát với thực tế. Đồng thời, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong các hoạt động, các phong trào ở địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ với quy hoạch cán bộ. Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ bản lựa chọn nhân sự là những người có trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm và có uy tín tại cơ sở. Hiện nay, 100% số bản trong xã đã bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, bảo đảm có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên và được cử tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, góp phần phòng ngừa những sai phạm trong tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Năm 2022, Đảng ủy xã đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 5 chi bộ và 1 đảng viên về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của chi bộ… Qua kiểm tra, giám sát, không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Kết quả đánh giá, phân loại năm 2022, Đảng bộ xã có gần 90,5% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ xã được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh Ngần Văn Thiệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nà An, chia sẻ: Chi bộ bản có 25 đảng viên. Chi bộ và Ban quản lý bản thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, hiệu quả, nâng cao mức sống cho nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng mạnh từ cơ sở, Đảng bộ xã Xuân Nha phấn đấu 100% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, từng bước thoát nghèo bền vững.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới