Tham mưu hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Huyện ủy Phù Yên đã tham mưu có hiệu quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Lãnh đạo xã Tân Lang, huyện Phù Yên nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân bản Thịnh Lang 1 để định hướng phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phù Yên, cho biết: Hằng năm, Ban Tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng tham mưu giúp cấp ủy về việc tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình; tạo điều kiện cho cán bộ viên chức đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị...

Từ năm 2022 đến nay, Ban đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với 2.742 lượt cán bộ. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án sáp nhập theo quy định; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và đào tạo, ban quản lý dự án... Sau sắp xếp, giảm 24 đầu mối đơn vị trường học; 1 đầu mối sự nghiệp văn hóa; 3 đầu mối sự nghiệp nông nghiệp. Sáp nhập 16 bản thành 8 bản tại các xã: Bắc Phong, Mường Thải, Mường Lang, Huy Thượng và Kim Bon.

Đồng thời, tham mưu điều động, luân chuyển bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ đối với 139 lượt cán bộ. Cho ý kiến về công tác cán bộ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện với 39 cán bộ; cử 1.522 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị.

Hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy còn tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác phát triển Đảng ở các tổ chức đảng còn ít đảng viên, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2022 đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp 305 đảng viên; nâng tổng số lên 8.600 đảng viên toàn huyện.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lang, Nguyễn Văn Thuấn chia sẻ: Đầu tháng 9/2023, tôi được Huyện ủy điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Tôi dành nhiều thời gian về các bản nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã tìn giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội; giải quyết thấu đáo kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền.

Thực hiện Kết luận số 1037-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức huyện ủy đã phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn kiện toàn, bố trí 199 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu.

Bà Đặng Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phù Yên, thông tin: Thị trấn có 8 tiểu khu, 100% các tiểu khu đã bố trí bí thư chi bộ, đồng thời là tiểu khu trưởng. Các cán bộ đảm nhiệm đồng thời hai chức vụ luôn phát huy tính năng động, dám nghĩ, dám làm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp vào thực tế cơ sở.

Phát huy thành tích đã đạt được, Ban Tổ chức Huyện ủy Phù Yên tiếp tục chủ động, phối hợp, tham mưu giúp Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt quy trình thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ và kết nạp đảng viên... góp phần xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh.

Bài, ảnh: Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới