Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Pắc Ngà

Chi bộ là nơi trực tiếp lãnh đạo và cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống. Đảng bộ xã Pắc Ngà đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ bản Lừm Thượng B, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên.

Đồng chí Lò Văn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Pắc Ngà, cho biết: Đảng bộ xã có 13 chi bộ, 298 đảng viên. Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ, định hướng, hướng dẫn các chi bộ các bước tổ chức một cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; lựa chọn nội dung phù hợp với thực tế của bản đưa ra bàn bạc tại cuộc họp sinh hoạt chi bộ hằng tháng. 100% chi bộ thuộc Đảng bộ chấp hành tốt sinh hoạt định kỳ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; nhiều vấn đề còn phát sinh được đưa ra bàn bạc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 90%.

Chi bộ bản Lừm Thượng B có 39 đảng viên, vào ngày 24 hằng tháng các đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, tập trung thảo luận những công việc đã làm được và chưa làm được, phân tích những khó khăn, tồn tại hạn chế, đề xuất hướng giải quyết những công việc của tháng tiếp theo. Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Vì Văn An, nói: Hằng tháng, chi bộ lựa chọn những vấn đề cần tập trung giải quyết để chỉ đạo, như công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất. Hiện nay, Chi bộ bản đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân, chống rét cho đàn gia súc, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong mùa đông...

Còn tại Chi bộ bản Nà Sài, trước mỗi kỳ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt được chi ủy thảo luận, thống nhất. Anh Lường Văn Thiêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, thông tin: Chi bộ có 17 đảng viên. Trong các kỳ sinh hoạt, đảng viên được thông tin về thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của tỉnh, huyện và quán triệt các văn bản chỉ đạo. Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trong tháng; đánh giá thực hiện nghị quyết của chi bộ. Nhất là những công việc cụ thể trong chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới được bàn kỹ nên đã tạo sự đồng thuận trong đảng viên và nhân dân.

Anh Lường Văn Thiêm cho biết: Đến nay, bản Nà Sài đã bê tông hóa 4 tuyến đường liên bản dài gần 5km, nâng cấp nhà văn hóa bản rộng gần 200 m2, với tổng kinh phí hai công trình là hơn 450 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp tiền, ngày công và vật liệu trên 300 triệu đồng. Hai công trình hoàn thành giúp người dân trong bản đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, gắn kết sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của người dân.

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở đã giúp năng lực lãnh đạo và chất lượng triển khai các nhiệm vụ ở các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Pắc Ngà không ngừng được nâng lên. Qua đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2022, Đảng bộ xã có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ xã Pắc Ngà phấn đấu năm 2023 có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới