Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ bản Liềng 

Ngày 23/11, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã dự sinh hoạt Chi bộ bản Liềng, xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn. 

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự sinh hoạt chi bộ bản Liềng xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn.

Bản Liềng có 83 hộ dân, thuộc 2 dân tộc Thái và Khơ Mú. Hiện bản 17 hộ khá, giàu, 29 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo. Chi bộ có 15 đảng viên. Trong tháng 11/2022, Chi bộ bản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi ủy, chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nhân dân trong bản phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con thực hiện quy ước, hương ước của bản; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị, trong thời gian tới, Chi bộ bản tiếp tục chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng năng suất, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác; phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nêu cao vai trò cấp ủy, chi bộ, ban quản lý bản, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Ngọc Bích – Trọng Đại
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới