Đảng bộ huyện Mộc Châu nâng cao chất lượng xây dựng Đảng

Nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Mộc Châu đã vận dụng sáng tạo và triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương, tăng cường xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hội thi "Dân vận khéo" huyện Mộc Châu năm 2022.

Các cấp ủy đảng huyện Mộc Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm cam kết nêu gương cùng với kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, coi đó là cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.

Tại Ban CHQS huyện, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.Thượng tá Nguyễn Điệp Anh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Mộc Châu, cho biết: Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của các chỉ thị về trách nhiệm, nêu gương đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm; kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mộc Châu cắt tỉa cây xanh tại đơn vị.

Đảng bộ huyện tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị được đẩy mạnh, gắn với chuyển đổi số, giảm hội họp, tăng chất lượng, đổi mới quy trình ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, dễ hiểu, dễ triển khai, thực hiện. 

Tuyến đường bê tông có gắn điện chiếu sáng tại bản Tân Lập, xã Tân Lập.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở, trong năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp đã kết nạp được 128 đảng viên mới; kết nạp được 39/48 đồng chí trưởng bản, tiểu khu chưa phải là đảng viên; đến nay, đã có 175/184 bản, tiểu khu thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu tại 15 xã, thị trấn.

Hội nghị quán triệt triển khai kiểm điểm phê bình, tự phê bình tại Đảng bộ xã Chiềng Sơn.

Công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy tinh thần chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả. Thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư. Cùng với đó, công tác dân vận được quan tâm, chỉ đạo đổi mới theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở và đạt hiệu quả thiết thực.

Chi bộ bản Suối Ba, xã Hua Păng thực hiện tốt công tác lãnh đạo xây dựng NTM. 

Qua đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022, toàn Đảng bộ có trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 9 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 35 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. 3 cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10 cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trao đổi về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy Mộc Châu, nhấn mạnh: Ban Thường vụ huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; thực hiện tốt khâu đột phá, xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ quản lý đô thị đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, tăng cường cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

Phong Lưu

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới