Dân tin - Đảng cử trong công tác cán bộ ở cơ sở

Thực hiện Kết luận số 1037-KL/TU, ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, sau 3 năm thực hiện, huyện Sông Mã có 312/317 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, đạt trên 98%. Những người gánh vác đồng thời hai nhiệm vụ đã phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công việc ở cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Sông Mã trao đổi với cán bộ xã Mường Lầm

Ông Đỗ Tuấn Đạt, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Trên cơ sở Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 3/8/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn triển khai chủ trương chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ dân phố theo phương châm “Dân tin - Đảng cử”. Các bước giới thiệu nhân sự trưởng bản, tổ dân phố đều được thông qua Ban công tác Mặt trận để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, đảng viên theo đúng quy định. 

Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo và 11 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Tổ trưởng. Ban Tổ chức Huyện ủy được giao nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện. Các cơ quan, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, cán bộ phụ trách các xã tham gia thực hiện chủ trương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy các xã, thị trấn đã chủ động đánh giá thực trạng trình độ của đội ngũ cán bộ đang đảm nhiệm các chức danh ở bản và đội ngũ đảng viên trong chi bộ để lựa chọn nhân sự phù hợp. Đồng chí Tòng Văn Việt, Bí thư Đảng ủy xã Mường Sai, cho biết: Đến nay, 100% số bản trên địa bàn xã đã hoàn thành việc bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản. Hai chức danh trong một người đứng đầu đã phát huy hiệu quả, rõ vai trò trách nhiệm. Từ đó, những vấn đề ở cơ sở được đưa ra bàn bạc ngay trong cấp ủy, chi bộ và có hướng giải quyết kịp thời, không để kéo dài.

Thị trấn huyện Sông Mã, 5/5 tổ dân phố đã kiện toàn xong chức danh bí thư chi bộ đồng thời là tổ trưởng dân phố. Năm 2023, ông Trần Hải Âu được bầu làm bí thư đồng thời là tổ trưởng dân phố 5. Ông đã cùng chi ủy tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng tổ dân phố văn minh. Điển hình như: Giải phóng mặt bằng xây dựng cầu cứng Sông Mã; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân điểm của thị trấn... Ông Âu chia sẻ: Công việc nhiều hơn, trách nhiệm cao hơn, nhưng trong thực hiện nhiệm vụ vừa nắm chắc công tác Đảng, lại vừa trực tiếp cùng ban quản lý tổ điều hành, nên mọi việc khá thuận lợi. 

Cấp ủy tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã trao đổi hoạt động của tổ.

Việc thực hiện chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện đã giúp cơ cấu bộ máy gọn nhẹ; tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công việc triển khai thực hiện bảo đảm trực tiếp và toàn diện, giảm thời gian hội họp; tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở bản, tổ dân phố. Đặc biệt, nội dung sinh hoạt chi bộ được bảo đảm cụ thể, đúng và trúng hơn với yêu cầu thực tiễn; những vấn đề “nóng” được đưa ra bàn bạc và giải quyết, xử lý kịp thời.

Ông Đỗ Tuấn Đạt, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, thông tin thêm: Hiện nay, 312/317 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố với 30% số người có trình độ văn hóa THPT, 22,4% có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên, trên 74% có trình độ lý luận chính trị sơ cấp và trung cấp. Hiện nay, toàn huyện còn 5 bản ở các xã: Yên Hưng, Chiềng Cang, Đứa Mòn và Chiềng Khoong chưa thực hiện được chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản do mới sáp nhập.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Sông Mã năm 2023. 

Với mục tiêu đến năm 2025, huyện có 100% số bản, tổ dân phố có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc tháo gỡ khó khăn về công tác nhân sự ở những bản chưa thực hiện được chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản. Chỉ đạo Đảng ủy các xã thực hiện theo lộ trình đã xác định đối với những nơi đã có nhân sự đủ điều kiện để thực hiện chủ trương này. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản...

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Sông Mã đã đạt kết quả cao, góp phần thống nhất sự lãnh đạo, tạo đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Bài, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới