Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn cơ sở

Ngày 20/11, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 20- 24/11. Tham dự lớp, 58 học viên là cán bộ Đoàn cơ sở thuộc các cơ quan và doanh nghiệp trực thuộc, sẽ được truyền đạt 5 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam; đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Lớp bồi dưỡng giúp trang bị thêm cho cán bộ Đoàn kiến thức lý luận chính trị, nghiệp vụ và những kỹ năng cơ bản cần thiết để vận dụng vào thực tiễn công tác đoàn tại cơ sở, tạo môi trường để đội ngũ cán bộ đoàn gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại đơn vị.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới