Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị

Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khoá II.7 hệ tập trung (2022-2023) huyện Bắc Yên.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận cho các học viên.

Tham gia khóa học có 49 học viên là cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bắc Yên, được học tập, nghiên cứu nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương và các kiến thức bổ trợ...

Kết thúc khoá học, có 10 học viên tốt nghiệp đạt loại giỏi, 39 học việt đạt loại khá. Trường Chính trị tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới