Tháng cao điểm “Vì người nghèo” diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 tổ chức triển khai các chương trình, sự kiện, hoạt động nhằm kêu gọi, vận động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tại Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” .

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ đã ký ban hành Hướng dẫn số 106/HD-MTTW-BTT về việc hướng dẫn hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2023.

Nội dung Hướng dẫn nêu rõ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia giúp đỡ người nghèo, cộng đồng nghèo; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội, góp phần hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cùng với đó, tổ chức triển khai các chương trình, sự kiện, hoạt động nhằm kêu gọi, vận động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai; thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động cần có sự phối hợp thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam để tránh sự trùng lặp trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ cho người nghèo.

Đối với công tác tuyên truyền, các cơ quan truyền thông của MTTQ Việt Nam, của các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023; những kết quả nổi bật trong vận động, hỗ trợ cho người nghèo; nêu những gương điển hình về người nghèo, cộng đồng nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững; các địa phương có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Các cơ quan cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với người nghèo, hộ nghèo, cộng đồng nghèo thông qua ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình; kết quả tham gia vận động, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Trong việc tổ chức các hình thức vận động, giúp đỡ người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy kết quả giúp đỡ người nghèo trong những năm qua, truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp nhân dân, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn hình thức phù hợp, tổ chức các hoạt động, sự kiện trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 để gây quỹ, tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, cộng đồng nghèo.

Nội dung Hướng dẫn cũng nhấn mạnh tới việc Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục công tác vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) theo lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để tập trung nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Phối hợp vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Tổng Công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân,... thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội bằng hình thức trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cũng cần có hình thức phù hợp để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ người nghèo; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều thành tích trong việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững của đất nước nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.

Đối với các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam cần ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình để phối hợp thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà dột nát, hỗ trợ sinh kế... cho các hộ nghèo là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới