Nhân rộng các mô hình dân vận khéo

Những năm qua, phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Mộc Châu được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Hà Văn Buôn (đội mũ) bản Phách, xã Chiềng Khừa chia sẻ kỹ thuật chăm sóc vườn cam với người dân trong bản.

Chú trọng công tác “Dân vận khéo”, huyện Mộc Châu đã thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” để triển khai thực hiện phong trào đến các cơ sở. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới, như: Mô hình “Đường quê em sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Vận động nhân dân xây dựng mới, sửa chữa các nhà văn hóa bản, tiểu khu trên địa bàn giai đoạn 2021-2025” của Đảng ủy thị trấn Nông trường; mô hình “Tổ xung kích vùng biên” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện; mô hình “Dân vận khéo trong việc triển khai thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng bản” của Đảng ủy xã Mường Sang...

Đồng chí Lò Anh Đông, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mộc Châu, cho biết: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Đến nay, toàn huyện xây dựng 240 mô hình “Dân vận khéo”, gồm: 55 mô hình về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 67 mô hình phát triển kinh tế; 80 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội; 38 mô hình lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 179 mô hình tập thể và 61 mô hình cá nhân.

Tại xã Chiềng Sơn, triển khai mô hình CLB “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” đã làm chuyển biến rõ nét tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Hơn 200 người đã cai được nghiện, hơn 100 người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống ổn định... Chị Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiềng Sơn, cho biết: Hơn 10 năm qua, Ban quản lý CLB đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân xã Chiềng Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và từ nguồn quỹ tiết kiệm của các chi hội phụ nữ bản, tiểu khu..., tạo điều kiện cho 117 lượt người sau cai nghiện, người lầm lỡ trở về hòa nhập cộng đồng được vay vốn đầu tư mua trâu, bò sinh sản, chăn nuôi lợn, ngan, vịt; trồng, chăm sóc chè và vườn cây ăn quả..., với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, có nhiều mô hình “Dân vận khéo” được thực hiện sáng tạo ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể các tầng lớp nhân dân trong thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng vùng sản xuất tập trung có năng suất, chất lượng cao. Tiêu biểu như mô hình “Chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả giá trị kinh tế cao” của ông Hà Văn Buôn, bản Phách, xã Chiềng Khừa được triển khai từ năm 2019. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, ông Buôn cùng các đảng viên trong chi bộ tích cực vận động các hộ dân, tập trung chuyển đổi lúa nương sang thâm canh lúa nước, trồng cây ăn quả trên đất dốc, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, mang lại thu nhập cao cho các hộ tham gia.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn cam, ông Buôn chia sẻ: Muốn người dân tin và làm theo, đảng viên luôn phải gương mẫu đi đầu thực hiện trước. Tôi đã chuyển đổi hơn 1 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng cam. Hiện nay, cho thu hoạch 10-12 tấn quả/năm, đem lại thu nhập trên 150 triệu đồng. Đến nay, mô hình đã được 4 hộ trong bản học làm theo, nhân rộng được trên 4 ha cam.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Mộc Châu đã và đang tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới