Mai Sơn nỗ lực giảm nghèo

Trên địa bàn huyện Mai Sơn hiện có 22 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã thuộc khu vực III, có 123 bản đặc biệt khó khăn. Những năm qua, huyện Mai Sơn đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Nhân dân bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn phát triển chăn nuôi đại gia súc.

Ông Lại Như Long, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, huyện Mai Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mai Sơn, giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đôn đốc UBND các xã, thị trấn theo dõi biến động, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý. Lồng ghép triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững; tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Huyện Mai Sơn tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vì sao tỷ lệ hộ nghèo còn cao, để có hình thức hỗ trợ hiệu quả. Sử dụng hiệu quả, kịp thời nguồn vốn (vốn Trung ương, vốn địa phương) để triển khai thực hiện các dự án về giảm nghèo; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm và bền vững, trọng tâm là các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Riêng năm 2022, từ nguồn vốn được phân bổ, huyện đã tạo việc làm cho 5.170 lao động; hỗ trợ trên 5.300 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất...

Bên cạnh đó, huyện đã phân công 42 cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở giúp đỡ 49 bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Nhiệm vụ của các đơn vị là phối hợp với các xã nắm bắt nguyện vọng của các hộ nghèo; xây dựng phương án giúp đỡ, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Hướng dẫn cách làm kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở; hỗ trợ cây trồng vật nuôi; xây dựng công trình nhà lớp học; tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Ông Vũ Văn Hưởng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, cho biết: Năm 2022, Chi bộ được phân công giúp đỡ bản Pù Tền, một trong những bản đặc biệt khó khăn của xã Tà Hộc. Bản có 68 hộ, 315 nhân khẩu dân tộc Khơ Mú; trong đó có 82% số hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chi bộ đã tổ chức họp bàn, tìm giải pháp hỗ trợ bản xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế cụ thể; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, lựa chọn mô hình cụ thể giúp người dân phát triển kinh tế. Kết quả, trong năm, Trung tâm đã tổ chức 3 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ 408 con gà giống, 272 kg cám, 11 kg hạt rau giống cho người dân trong bản...

Xã biên giới Phiêng Pằn cách trung tâm huyện 40 km, với sự quan tâm của Nhà nước và phát huy nội lực, ngày càng “thay da, đổi thịt”. Tuyến đường nối từ huyện đến trung tâm xã đã được nhựa hóa; trụ sở, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang. Đồng chí Lù A Dủa, Bí thư Đảng ủy xã, thông tin: Xã đã thành lập 8 tổ công tác theo dõi, phụ trách các bản. Khai thác tiềm năng, thế mạnh từng vùng, các tổ công tác đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi phù hợp; vận động nhân dân thành lập HTX, tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn huyện; củng cố nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả, năm 2022, xã đã thực hiện xóa nhà dột nát cho 16 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền huy động từ các nguồn xã hội hóa và ngày công lao động của người dân, trị giá hơn 300 triệu đồng. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, như trồng cây ăn quả trên đất nương, chăn nuôi gia súc nhốt chuồng; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất, với tổng dư nợ hơn 1 tỷ đồng...

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xóa đói, giảm nghèo của huyện Mai Sơn đã đạt được kết quả khả quan. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giảm 2,1%, đưa số hộ nghèo toàn huyện xuống còn 12,8%. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã xuất hiện, như: Chăn nuôi bò sinh sản tại các xã Cò Nòi, Chiềng Dong, Chiềng Chung, Tà Hộc; canh tác các loại cây có múi ở Chiềng Ban, Hát Lót, Phiêng Cằm; đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả, rau hoa chất lượng cao; huyện có 9/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giúp các hộ nghèo “an cư, lạc nghiệp”, huyện đã rà soát, đánh giá mức độ khó khăn và khả năng tự làm nhà ở của từng hộ nghèo để có phương án hỗ trợ, phát động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ. Từ năm 2020 đến nay, huyện hỗ trợ xóa 150-170 nhà tạm, riêng năm 2022 là 201 nhà, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Với mục tiêu mỗi năm giảm bình quân 2% hộ nghèo, đến năm 2025, đưa 3 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, huyện Mai Sơn đang tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các mô hình sinh kế giảm nghèo xuất phát từ nhu cầu cộng đồng, hộ nghèo; lựa chọn các dự án, mô hình phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng sản xuất của các hộ tham gia gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh từng vùng. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới