Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường

Ngày 27/12, Đoàn giám sát số 2 việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các lĩnh vực khác có liên quan đối với các cơ sở chế tinh bột sắn, mía đường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã kiểm tra, giám sát tại Chi nhánh Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên – Nhà máy tinh bột sắn Sơn La và Công ty Cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La.

Đoàn giám sát làm việc với Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La.

Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, có tổng diện tích thực hiện dự án hơn 7,8 ha; công suất 300 tấn tinh bột sắn/ngày, tương đương 1.200 tấn sắn củ tươi/ngày. Sản lượng thu mua tính từ ngày 26/11 đến 27/12/2022 là 38.000 tấn.

Thời điểm giám sát, Đoàn công tác ghi nhận các hạng mục công trình thu gom, xử lý nước thải đều đang ở trong tình trạng ổn định, hoạt động bình thường. Đoàn đã ghi nhận chỉ số các đồng hồ của nhà máy; kiểm tra việc thu gom, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại; việc khai thác sử dụng nước; việc khắc phục các nội dung còn tồn tại theo Thông báo kết quả kiểm tra số 83/TB-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Sơn La.

Kiểm tra hiện trạng khu vực hệ thống xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La.

Đoàn giám sát đã yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thiện nội dung chỉnh sửa hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Dự án để đảm bảo thời gian vận hành thử nghiệm theo quy định trong thời gian mùa vụ 2022-2023. Bổ sung hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với Công ty Cổ phần môi trường Việt Thảo và hợp đồng với Hợp tác xã Nông nghiệp Mai Sơn về việc bán khối lượng vỏ lụa; tiếp tục duy trì việc truyền số liệu qua Camera giám sát về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với Công ty Cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La, Nhà máy chế biến tinh bộ sắn có công suất 300 tấn tinh bột sắn/ngày và các sản phẩm phụ là bã sắn sấy khô 50 tấn/24 giờ, phân bón từ vỏ lụa…Thời điểm kiểm tra, giám sát, nhà máy đã đi vào hoạt động được 60 ngày; khối lượng sắn củ tươi đã thu mua khoảng 58.698 tấn.

Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La.

Tại thời điểm giám sát, các hạng mục công trình thu gom, xử lý nước thải đang trong tình trạng ổn định, hoạt động bình thường; dự án bắt đầu xả thải ra nguồn tiếp nhận theo Giấy phép xả thải được cấp từ ngày 1/11/2022, thời gian xả thải 4 giờ/ngày. Toàn bộ 8.216 tấn bã sắn từ ngày 28/10 đến ngày 25/12 được tập kết tại khu vực lưu giữ bã sẵn được láng nền bằng xi măng, có mái che và mương thoát bao quanh; trên 500 tấn vỏ lụa được thu gom đưa ra bãi tập kết; Công ty đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại theo quy định.

Đoàn giám sát giao Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành 2 mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải để phân tích. Đề nghị Công ty rà soát lại hệ thống quan trắc tự động liên tục đã được lắp đặt, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường; bổ sung hợp đồng với Công ty cổ phần phân bón Sông Lam để xử lý vỏ lụa, bùn thải.Trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi về thiết bị lắp đặt hoặc thay đổi các công trình bảo vệ môi trường, Công ty báo cáo với UBND tỉnh Sơn La, qua Sở TN&MT để kiểm tra, giám sát.

Kiểm tra hiện trạng khu vực xử lý nước thải của Công Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La.
Minh Thu

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới