Bắc Yên triển khai các chính sách dân tộc

Bắc Yên là huyện vùng cao, có 15 xã, một thị trấn; có 7 dân tộc sinh sống, trong đó trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ, chính quyền huyện Bắc Yên đã và đang tích cực triển khai các chính sách dân tộc, giúp cho các vùng đồng bào các dân tộc ngày càng phát triển ổn định.

Thi công nâng cấp tuyến đường Làng Chếu - Xím Vàng.

Cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Yên đang tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Ông Thào A Mua, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, cho biết: Huyện đã chỉ đạo các ngành, UBND các xã rà soát tính cấp thiết và nhu cầu của nhân dân, từ đó xây dựng kế hoạch, ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất và an sinh xã hội phù hợp với nhu cầu của từng địa phương. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển sản xuất, ổn định đời sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Về đầu tư hỗ trợ cho nhân dân phát triển kinh tế, từ năm 2020 đến nay, huyện Bắc Yên quan tâm hỗ trợ nhân dân thực hiện mô hình cải tạo, thâm canh lúa theo hướng hữu cơ tại xã Phiêng Ban, cho thu nhập trên 50 triệu đồng/ha; trồng khoai sọ tại các xã Tà Xùa, Phiêng Ban, Háng Đồng, sau khi trừ chi phí, thu lãi 70-90 triệu đồng/ha. Thực hiện Dự án hỗ trợ cải tạo và trồng mới chè đặc sản Shan tuyết Tà Xùa, sau 3-5 năm, thu hoạch hàng trăm triệu đồng/ha/năm; thực hiện các dự án hỗ trợ trồng dứa Queen, ngô ngọt tại các xã Phiêng Côn và Chiềng Sại cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến; trồng măng Bát Độ phục vụ chế biến xuất khẩu; phát triển chăn nuôi bò sinh sản, nuôi dê theo chuỗi giá trị...

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được huyện quan tâm đầu tư, năm 2022, đầu tư 4 công trình nước sinh hoạt tập trung, 25 tuyến đường giao thông xã bản, xây dựng, sửa chữa 8 nhà văn hóa, 2 điểm sắp xếp ổn định khu dân cư; 1 trường học, 1 chợ trung tâm xã. Hỗ trợ téc nước sinh hoạt cho 39 hộ nghèo; hỗ trợ đất ở cho 24 hộ, đất sản xuất cho 21 hộ; rà soát hỗ trợ 144 lao động chuyển đổi nghề, tổ chức đào tạo nghề cho 350 lao động dân tộc thiểu số... Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, đã hỗ trợ xóa 313 nhà tạm theo Đề án 337 của UBND tỉnh với kinh phí trên 20 tỷ đồng, cuối năm 2022, huyện Bắc Yên công bố hoàn thành xóa nhà tạm cho các hộ nghèo...

Từ các chính sách đầu tư, hỗ trợ, đời sống của đồng bào các dân tộc nâng lên, thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Hiện nay, 87,5% xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 65% đường giao thông từ bản đến trung tâm xã đến bản được cứng hóa; 100% xã, thị trấn có trạm y tế xây dựng khang trang; 50% số trường học đạt chuẩn quốc gia; trên 86% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 47%; trên 81% số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số bản có nhà văn hóa. Toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 5%/năm.

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng bào dân tộc Mông bản Háng Đồng, xã Háng Đồng vui mừng, phấn khởi khi công trình nhà văn hóa của bản khánh thành, đưa vào sử dụng. Công trình có diện tích 200m2, tổng mức đầu tư gần 689 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. ông Hờ A Vừ, Bí thư chi bộ bản Háng Đồng, phấn khởi: Bản có hơn 60 hộ, gần 400 nhân khẩu. Có nhà văn hóa mới, Tết vừa rồi vui lắm vì nhân dân trong bản có địa điểm vui chơi, từ giờ bà con trong bản cũng có nơi để hội họp, sinh hoạt cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao...

Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, huyện Bắc Yên tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư đồng bộ, có hiệu quả việc đầu tư hỗ trợ nhân dân phát triển KT-XH, các chính sách an sinh xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng của nhân dân, tăng cường đoàn kết các dân tộc, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, bức xúc trong xã hội, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới